EK podala žalobu na Slovensko za ohrozenie hlucháňa hôrneho

03.07 2020, TASR

Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia konkrétne tvrdí, že SR do svojej národnej legislatívy správne nezaviedla alebo že nedodržiava niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.

Brusel žaluje Slovensko za nedodržiavanie ustanovení o environmentálnom hluku

03.07 2020, TASR

Brusel, 2. júla - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru EÚ prípady Portugalska a Slovenska, pretože nezmapovali hluk a nevypracovali príslušné akčné plány.

Uhlíkové clo by v SR zvýšilo produkciu v priemere o 6,3 percenta

03.07 2020, TASR

Bratislava, 2. júla - Uhlíkové clo na oceľ, cement a hliník by na Slovensku zvýšilo produkciu v týchto sektoroch v priemere o 6,3 percenta. Negatívne by bolo zasiahnuté strojárenstvo, kde spomenuté suroviny využívajú ako vstup do svojej výroby. Slovenské emisie oxidu uhličitého by sa tak zvýšili o 1,2 percenta.

EK: Hrozí, že krajiny EÚ nesplnia záväzky v oblasti znižovania emisií

29.06 2020, TASR

Brusel, 26. júna - Členské krajiny EÚ musia zlepšiť vykonávanie nových európskych predpisov pre čisté ovzdušie. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK) po posúdení vykonávania smernice o národných záväzkoch v oblasti znižovania emisií.

Krajiny EÚ, vrátane SR, musia dosiahnuť dobrý stav svojich vôd do roku 2027

29.06 2020, TASR

Bratislava, 27. júna – Európska komisia (EK) rozhodla, že smernica o vode sa nebude meniť. Krajiny Európskej únie (EÚ), vrátane Slovenskej republiky, tak musia podľa smernice dosiahnuť dobrý stav svojich povrchových a podzemných vôd do roku 2027.

EK: Smernica o vode sa nebude meniť

25.06 2020,

Virginijus Sinkevičius, európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov, v pondelok oznámil, že členské štáty sa musia „sústrediť na implementáciu a presadzovanie cieľov smernice o vode do praxe bez toho, aby sa znenie smernice zmenilo“ .

Európska komisia: verejná konzultácia k tvorbe novej stratégie pre udržateľné financie

25.06 2020,

Cieľom novej stratégie pre udržateľné financie, ku ktorej momentálne prebieha verejná konzultácia, je poskytnúť politické nástroje na zabezpečenie toho, aby finančné systémy podporovali prechod podnikateľského sektora k udržateľnosti, a to v kontexte obnovenia ekonomiky.

Výzva na predkladanie žiadostí pre potenciálnych členov Platformy pre udržateľné financie

25.06 2020,

Európsky parlament formálne prijal nariadenie o taxonómii. Na základe toho môže Európska komisia oficiálne začať s procesom zakladania Platformy pre udržateľné financie, ktorá bude vykonávať poradnú funkciu v oblasti posudzovania ekonomických činností z hľadiska ich udržateľnosti.

EP schválil pravidlá označovania hospodárskej činnosti za ekologicky udržateľnú

22.06 2020, TASR

Brusel, 18. júna - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili vo štvrtok nové pravidlá, na základe ktorých bude možné označiť hospodársku činnosť za environmentálne udržateľnú.

EK: Konzultácie k zelenej obnove

16.06 2020,

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy vlna renovácie, ktorá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v EÚ, tak verejných, ako aj súkromných, na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.