Preskočit na obsah

Eurokomisia prijala prísne limity rezíduí pre pesticídy na ochranu opeľovačov

03.02 2023, TASR

Brusel 2. februára – Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že prijala nové pravidlá pre sprísnenie limitov rezíduí pre pesticídy na ochranu opeľovačov v krajinách EÚ.

Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR v oblasti odpadového hospodárstva zastavili 4 konania Európskej komisie voči SR

02.02 2023, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) berie na vedomie rozhodnutie Európskej komisie podať na Slovenskú republiku žalobu na Súdny dvor Európskej únie za nedostatočné dodržiavanie smernice o skládkach odpadov a pripravuje opatrenia na riešenie situácie. 

Priemyselný plán zelenej dohody: priemysel s nulovými emisiami

02.02 2023, Enviroportal

Komisia dňa 1. februára 2023 predložila priemyselný plán zelenej dohody s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s nulovou bilanciou emisií a podporiť rýchly prechod na klimatickú neutralitu.

Budaj a ďalších 11 ministrov životného prostredia upozorňuje na dôležitosť ochrany vlka dravého

02.02 2023, Enviroportal

Ministri životného prostredia z 12 členských štátov EÚ sa zhodli na výzve voči Európskej komisii (EK), aby uchovala súčasný stav ochrany vlka dravého a nepodliehala reakcii na náhodné incidenty, ako bol ten, ktorý vyvolal diskusiu o obmedzeniach ochrany vlka.

Eurobarometer: Plán obnovy pre Európu (NextGenerationEU) je úzko zosúladený s očakávaniami a potrebami občanov

01.02 2023, Enviroportal

Prieskum Eurobarometra ukazuje, že viac ako sedem z desiatich respondentov (74 %) podporuje zásadu solidarity, ktorá je základom nástroja NextGenerationEU.

Za porušenie smernice o skládkach odpadov čelí Slovensko žalobe Európskej komisie

31.01 2023, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) rešpektuje rozhodnutie Európskej komisie podať na Slovenskú republiku žalobu na Súdny dvor Európskej únie za nedostatočné dodržiavanie smernice o skládkach odpadov.

Európska komisia otvára konzultáciu k reforme, ktorou sa podporí prechod na čistú a cenovo dostupnú energiu

25.01 2023, Enviroportal

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k reforme koncepcie trhu Európskej únie s elektrinou. Jej cieľom je lepšie chrániť spotrebiteľov pred nadmernými cenovými výkyvmi, podporiť ich prístup k cenovo dostupnej a bezpečnej energii z čistých zdrojov a dosiahnuť väčšiu odolnosť trhu.

Európska únia plánuje novými opatreniami zvrátiť pokles populácie opeľovačov

25.01 2023, TASR

Brusel 24. januára – Európska únia v utorok predstavila plány, ktorými sa pokúsi zvrátiť ,,alarmujúci pokles" populácie včiel medonosných a ďalšieho hmyzu, ktorý pomáha pri opeľovaní plodín. Jedným z návrhov je napríklad program odmien pre organické poľnohospodárstvo.

Európski audítori: Množstvo nebezpečného odpadu v EÚ stále narastá

17.01 2023, TASR

Brusel/Luxemburg 16. januára – Množstvo nebezpečného odpadu v krajinách Európskej únie sa od roku 2004 neustále zvyšuje. Dochádza k tomu napriek opatreniam EÚ na zníženie jeho vzniku, uviedol v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA). Správa EDA objasňuje existujúce a budúce výzvy pri riešení nebezpečného odpadu.

Nové požiadavky na zabezpečenie lepšej kvality pitnej vody a prístupu k nej nadobúdajú plnú účinnosť

13.01 2023, Enviroportal

Od dnešného dňa sa Európanom zabezpečuje lepšia kvalita pitnej vody a prístup k nej, keďže nové požiadavky vyplývajúce z revidovanej smernice o pitnej vode sa stávajú normou v celej EÚ.