Preskočit na obsah

V ochrane prírody sa práve píše história: Nová európska legislatíva nastaví jasné ciele na obnovu prírody záväzné pre všetky krajiny EÚ

23.06 2022, Enviroportal

Legislatívny návrh záväzných cieľov obnovy prírody, ktorý včera predložila Európska komisia, môže priniesť degradovaným ekosystémom v EÚ šancu na obnovu.

Európska komisia predstavila nový návrh na obnovu európskej prírody do roku 2050

23.06 2022, Enviroportal

Európska komisia prijala návrh na obnovu poškodených ekosystémov a na ozdravenie prírody v celej Európe. Ide o vôbec prvé právne predpisy, ktoré sa výslovne zameriavajú na obnovu európskej prírody, na obnovu 80 % európskych biotopov, ktoré sú v zlom stave, a na navrátenie prírody do všetkých ekosystémov.

Koncepciou vodnej politiky začne Slovensko postupne plniť záväzky EÚ

11.03 2022, TASR

Bratislava 10. marca – Koncepcia vodnej politiky, aktuálne predložená v medzirezortnom pripomienkovom konaní, môže byť potenciálom na riešenie problémov vodného hospodárstva. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. 

Slovensko musí EK vysvetliť, ako stavalo malé vodné elektrárne

21.02 2022, Enviroportal

Slovensko pri stavbe malých vodných elektrárni a pri výbere miest pre ich výstavbu nepostupovalo vždy v súlade so smernicami Európskej únie. Neposudzovali sme dostatočne dopady týchto stavieb na životné prostredie. Európska komisia vyzvala Slovensko k náprave.

Prechod na obehové hospodárstvo

21.01 2022, Enviroportal

Európska hospodárska komisia (EHK) OSN pripravila na roky 2021 – 2024 projekt Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN. Jeho cieľom je podporiť členské krajiny EHK (56 štátov vrátane SR) v ich prechode na obehové hospodárstvo.

Ján Budaj na zasadnutí Rady ministrov: Ide doslova o naše prežitie

21.01 2022, TASR

Amiens 20. januára – Európsky plán pre zelenú transformáciu, konkrétne boj proti odlesňovaniu, ochrana pred pesticídmi a chemikáliami a tiež projekt Fit for fifty five, boli najdôležitejšími témami neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok vo francúzskom Amiens.

Prieskum o environmentálnej stope

22.11 2021, Enviroportal

Európska komisia (EK) uskutočňuje prieskum o používaní a aplikácii metód výpočtu environmentálnej stopy. Prostredníctvom tohto prieskumu zisťuje spätnú väzbu o používaní metód environmentálnej stopy, PEFCR a OEFSR.
 

EÚ koná proti odlesňovaniu, nelegálnym vývozom odpadu a na ochranu pôdy

18.11 2021, TASR

Brusel 17. novembra – Európska komisia (EK) v stredu prijala tri nové iniciatívy potrebné na pretavenie cieľov Európskej zelenej dohody do reality. 

MŽP: EK vydala pre Slovensko ďalšie nové formálne oznámenie, tzv. infringement

15.11 2021, TASR

Bratislava 12. novembra – Európska komisia (EK) vydala pre Slovensko ďalšie formálne oznámenie, tzv. infringement. Tentoraz sa týka oblasti obehového hospodárstva.

SR dosiahla minimum potrebných podpisov za zákaz testov na zvieratách

09.11 2021, TASR

Bratislava 8. novembra – Slovensko ako jedna z troch krajín dosiahlo zákonné minimum podpisov petície Európskej iniciatívy občanov za zákaz testov na zvieratách. Podpísalo ju 9870 Slovákov. Jej cieľom je zachovanie zákazu testovania kozmetiky na zvieratách a aj postupné ukončenie všetkých testov na zvieratách v Európskej únii (EÚ).