Preskočit na obsah

Kolízia s medveďom poukazuje na význam zelených riešení pri výstavbe R2

05.12 2022, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina dňa 1.12.2022 dostala hlásenie od odborného lesného hospodára na výzvu policajného zboru Banská Bystrica o usmrtení medveďa hnedého dopravným prostriedkom.

Index udržateľnej mobility mapuje premeny mestskej individuálnej dopravy na Slovensku

07.11 2022, Enviroportal

Koľko slovenských miest využíva elektrické kolobežky a kde funguje carsharing? Platforma Mobilné Slovensko predstavuje Index udržateľnej mobility, ktorý bude v polročných intervaloch sledovať vývoj alternatívnych spôsobov osobnej dopravy v slovenských mestách.

Svetový deň cestovného ruchu nabáda na prehodnotenie pohľadu na turizmus

27.09 2022, Enviroportal

Pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu (27.9.) sa do popredia dostáva problematika negatívneho vplyvu masového turizmu na prírodu a lokálne komunity.

Deň bez áut (22. september) je vyvrcholením Európskeho týždňa mobility

22.09 2022, Enviroportal

Cieľom kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) organizovanou Európskou komisiou od roku 2002 je zvyšovať povedomie o udržateľnej mestskej mobilite a podporiť zmenu správania verejnosti v prospech aktívnych foriem dopravy, čím sa zníži potreba obyvateľov využívať na presuny v sídlach autá. Každoročným vyvrcholením tejto kampane je 22. september – Deň bez áut (World Carfree Day).

Samosprávy vyčlenia počas Dňa bez áut viacero oblastí pre chodcov a cyklistov

21.09 2022, TASR

Bratislava 20. septembra – Slovenské mestá a obce vyčlenia počas Dňa bez áut (22. 9.) na celý deň jednu alebo viacero oblastí výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča. 

Osobné autá tvoria 60,6 % celkových emisií z cestnej dopravy

19.09 2022, TASR

Bratislava 17. septembra – Osobné autá tvoria 60,6 percenta celkových emisií z cestnej dopravy. Okrem toho sa z výfukov áut dostávajú aj škodlivé látky ako oxidy dusíka, oxid uhoľnatý či pevné častice. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky sú vysoké koncentrácie pevných častíc a oxidu dusičitého na Slovensku príčinou asi 1600 predčasných úmrtí ročne.

Pridajte sa aj vy ku kampani Európsky týždeň mobility

13.09 2022, Enviroportal

Európsky týždeň mobility (ETM) je kampaň na propagáciu a podporu udržateľnej mobility organizovaná Európskou komisiou od roku 2002. Do kampane sa môžu svojim tematickým podujatím zapojiť nielen samosprávy miest a obce, ale aj neziskové organizácie, inštitúcie, samosprávne kraje či školy.

Na registráciu do Európskeho týždňa mobility ostáva už len mesiac

22.08 2022, Enviroportal

Európsky týždeň mobility (ETM) je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra. Jej hlavným cieľom je zvyšovať povedomie o udržateľnej mestskej mobilite a tým podporiť zmenu správania verejnosti v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Vyhlasovateľom kampane je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Nedostatok zelených mostov na Slovensku ohrozuje vodičov

05.08 2022, Enviroportal

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový tím ŠOP SR) dnes v doobedňajších hodinách zasahoval pri dopravnej nehode. Na severnej diaľnici D1 na 289km medzi obcami Hybe a Liptovský Hrádok osobné auto zrazilo medveďa.

Aj v roku 2022 cestujme udržateľnejšie a zároveň dostupnejšie, štartuje kampaň Európsky týždeň mobility

22.06 2022, Enviroportal

Kampaň na podporu udržateľnej mobility je ideálnou príležitosťou pre samosprávy, inštitúcie, verejné i mimovládne organizácie a školy otestovať nové formy čistej mobility, zhodnotiť súčasné dopravné návyky a pozrieť sa na aktuálne výzvy. Rok 2022 sa bude niesť v znamení témy Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne.