Odvádzanie odpadových vôd v obciach by nemalo ísť na úkor financií

21.05 2020, TASR

Bratislava, 20. mája - Odvádzanie odpadovej vody v malých obciach by nemalo ísť na úkor vynaloženia veľkých financií na pripojenie do kanalizačnej siete. Pre TASR to uviedla predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu Annamarie Velič. 

Správa o Agende 2030 pripomína rozpor pri riešení zadržiavania vody

12.05 2020, TASR

Bratislava, 12. mája - Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pripomína rozpor v oblasti vodného hospodárstva pri riešení zadržiavania vody. Problém je medzi technickými a prírode blízkymi opatreniami v krajine. 

Kompostovanie a zber bioodpadu chce vláda podporiť najmä v meste

29.04 2020, TASR

Bratislava, 28. apríla - Kompostovanie a zber bioodpadu má v pláne vláda podporiť najmä v meste. Spresniť by sa mala aj evidencia biologického odpadu. Pre obce by sa malo vydať usmernenie, ktoré by kompostovanie v domácnostiach riadne započítavalo do výpočtu komunálneho odpadu. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti ochrany životného prostredia.

MŽP SR: Zelený reštart ekonomiky

16.04 2020, MŽP SR

Stanovisko ministra životného prostredia k iniciatíve 13 ministrov životného prostredia štátov EÚ, ktoré vydali na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky.

Greenpeace žiada J. Budaja, aby podpísal výzvu na zelenú obnovu Európy

16.04 2020, TASR

Bratislava, 15. apríla - Organizácia Greenpeace žiada ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO), aby podpísal výzvu na zelenú obnovu Európy. 

EK: Zaobchádzanie s odpadom počas koronavírusovej krízy

16.04 2020,

Európska komisia zverejnila usmernenia na podporu členských štátov pri zaobchádzaní a hospodárení s odpadom počas pandémie ochorenia COVID-19. 

Verejné konzultácie o klimatických ambíciách EÚ pre rok 2030

07.04 2020,

Európska komisia plánuje v rámci Európskej zelenej dohody navrhnúť zvýšenie ambícií EÚ do roku 2030. Novým cieľom by malo byť zníženie emisií skleníkových plynov EÚ aspoň o 50 % - 55 % do roku 2030, v porovnaní s emisiami vypustenými v roku 1990. 

Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025

01.04 2020, MŽP SR

Strategický dokument Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025 sa posúva do ďalšieho štádia v strategickom posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Európska zelená dohoda: Online verejné konzultácie o ambicióznejšom cieli EÚ v oblasti klímy do roku 2030

01.04 2020,

Zatiaľ čo všetky bezprostredné politické ciele Komisie sú zamerané na boj proti koronavírusu, EK pokračuje aj v prípravách zameraných na dlhodobé politické priority v oblasti ochrany klímy. 

Viac ako 3600 vedcov vyzýva: Poľnohospodárska politika musí prestať ničiť prírodu

08.03 2020,

Vedci z krajín EÚ a aj mimo nej, vyzývajú na zásadné zmeny v návrhu reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ. V 10-tich bodoch predstavili plán reformy SPP, ktorý by mal zabezpečiť dlhodobú potravinovú bezpečnosť, ochranu biodiverzity, zvrátiť riziko vyhynutia vzácnych druhov a prispieť k riešeniu klimatickej krízy.