Preskočit na obsah

Akčný plán pre implementáciu NAP sa zameriava na sedem oblastí

02.09 2021, TASR

Bratislava, 31. augusta – Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) sa zameriava na sedem oblastí – ochrana, manažment a využívanie vôd, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie a zdravá populácia, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia. 

EK: Návrh usmernení štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia

08.06 2021, Enviroportal

Európska komisia (EK) otvorila cielenú verejnú konzultáciu (EN) k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Vzhľadom na čoraz naliehavejšiu potrebu ochrany klímy sa revidované usmernenia odteraz budú nazývať Usmerneniami o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia. Ich súčasťou sú aj pravidlá zlučiteľnosti týkajúce sa kľúčových oblastí, ako je infraštruktúra čistej mobility a biodiverzita, ako aj efektívne využívanie zdrojov v záujme podpory prechodu na obehové hospodárstvo. Pripomienky je možné predložiť do 2. augusta 2021.

Ochrana životného prostredia pilierom Plánu obnovy

29.04 2021, Enviroportal

Vládny kabinet schválil kľúčový dokument – Plán obnovy a odolnosti SR, vďaka ktorému bude reštart Slovenska skutočne zelený. 

Cieľom odpadového hospodárstva do roka 2025 je odklon od skládkovania

27.04 2021, TASR

Bratislava, 26. apríla Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od skládkovania. Upravujú sa aj ciele recyklácie pre jednotlivé segmenty odpadov. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2021 – 2025, ktorý bol predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy je možné pripomienkovať

23.04 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zverejnilo informáciu o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a informáciu o verejnom prerokovaní. 

Vláda: Program prevencie banských skládok prispel k zníženiu dosahov na prírodu

07.04 2021, TASR

Bratislava 7. apríla  Program prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2014 2020) prispel k minimalizácii dosahov a negatívnych vplyvov z opustených a uzavretých banských skládok na životné prostredie. Vládny kabinet zobral v stredu správu o plnení programu na vedomie. 

NR SR: Poslanci v závere dňa ukončili diskusiu ku klimatickej petícii

31.03 2021, TASR

Bratislava, 30. marca - V závere šiesteho dňa 25. schôdze Národnej rady (NR) SR poslanci ukončili diskusiu k uzneseniu ku klimatickej petícii. Predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) vyzval poslancov naprieč politickým spektrom, aby uznesenie podporili. 

MŽP predložilo do EIA návrh Koncepcie vodnej politiky na roky 2021 – 2030

29.03 2021, TASR

Bratislava 26. marca (TASR)  Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) návrh Koncepcie vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050. 

M. Hojsík: Plán obnovy mal byť ambicióznejší v ochrane klímy a znižovaní emisií

10.03 2021, TASR

Bratislava, 9. marca - Plán obnovy potrebuje byť ambicióznejší v ochrane klímy a znižovaní emisií. V dokumente sú tiež nedostatočne zhrnuté reformy pre adaptáciu na zmeny klímy v mestách a obehovej ekonomike, výnimkou je ochrana biodiverzity. Skonštatoval to europoslanec a podpredseda mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Martin Hojsík.

J. Budaj: Z plánu obnovy by sa mali podporiť tri oblasti za jednu miliardu eur

10.03 2021, TASR

Bratislava, 9. marca - Z plánu obnovy a odolnosti by mala byť financovaná dekarbonizácia priemyslu (350 miliónov eur), obnova rodinných domov (500 miliónov eur) a adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochranu biodiverzity a reformu národných parkov (150 miliónov eur).