Preskočit na obsah

Podzemné vody Žitného ostrova by mali byť na Slovensku účinne chránené

13.06 2023, TASR

Bratislava, 12. júna – Kvalita a kvantita podzemnej vody Žitného ostrova by mala byť na Slovensku účinne chránená. To je hlavným cieľom Akčného plánu ochrany vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov, ktorý vláda schválila v 12. júna 2023.

Nízkouhlíková stratégia by sa mala aktualizovať do 1. januára 2025

02.02 2023, TASR

Bratislava 1. februára – Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 by sa mala aktualizovať do 1. januára 2025. Malo by tak byť možné vyčísliť príspevok dodatočných riešení na dosiahnutie klimatickej neutrality Slovenska v roku 2050. Uviedlo oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Tretí Vodný plán Slovenska v číslach

22.06 2022, Enviroportal

V máji 2022 prijala vláda SR jeden z najdôležitejších dokumentov vodného plánovania, ktorým je Vodný plán Slovenska – 2. aktualizácia. Aktuálny Vodný plán Slovenska (VPS) pozostáva z Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a z Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly. Je platný na obdobie rokov 2022 až 2027, ktoré je v poradí už tretím plánovacím obdobím, pre ktoré bol plán zostavovaný.

Envirorezort pripravil Analýzu vplyvov balíka Fit for 55

03.06 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo analytickú štúdiu pre ostatné rezorty k balíku Fit for 55.

Vodný plán Slovenska spriechodní vyše 200 migračných bariér slovenských riek

23.05 2022, Enviroportal

Narušená migrácia rýb patrí medzi kľúčové problémy ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Nový Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 11. mája, identifikuje na slovenských riekach 1450 migračných bariér brániacich voľnej migrácii rýb.

Vodný plán ochráni vodné toky pred znečistením

11.05 2022, Enviroportal

Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 z dielne MŽP SR je nástrojom na ochranu a udržateľné využívanie podzemných a povrchových vôd. Dokument aktualizuje a prehodnocuje predchádzajúce plány, aby sa čo najúčinnejšie dosiahli environmentálne ciele.

MŽP: Riešenie envirozáťaží od roku 2016 do 2021 stálo viac ako 130 miliónov eur

11.03 2022, TASR

Bratislava 10. marca – Riešenie envirozáťaží v období od roku 2016 do 2021 stálo viac ako 130,4 milióna eur. Úlohy stanovené na tieto roky boli čiastočne splnené. Vyplýva to zo Správy o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021), ktorú ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

MŽP: Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027

11.03 2022, TASR

Bratislava 10. marca – Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027. Vyplýva to z druhej aktualizácie Vodného plánu Slovenska, ku ktorému v posledných dňoch skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. V súčasnosti Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nevie vyčísliť náklady na realizáciu opatrení na dosiahnutie cieľov vodného plánu.

Koncepciou vodnej politiky začne Slovensko postupne plniť záväzky EÚ

11.03 2022, TASR

Bratislava 10. marca – Koncepcia vodnej politiky, aktuálne predložená v medzirezortnom pripomienkovom konaní, môže byť potenciálom na riešenie problémov vodného hospodárstva. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. 

Koncepcia vodnej politiky môže zmeniť prístup k vode a zlepšiť stav riek

10.03 2022, TASR

Bratislava 9. marca – Nová Koncepcia vodnej politiky môže zásadne zmeniť prístup k vode a zlepšiť ekologický stav riek a podzemných vôd. Pre TASR to uviedla Andrea Settey Hajduchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko), ktorý koncepciu podporuje.