Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Tretí Vodný plán Slovenska v číslach

22.06 2022, Enviroportal

V máji 2022 prijala vláda SR jeden z najdôležitejších dokumentov vodného plánovania, ktorým je Vodný plán Slovenska – 2. aktualizácia. Aktuálny Vodný plán Slovenska (VPS) pozostáva z Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a z Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly. Je platný na obdobie rokov 2022 až 2027, ktoré je v poradí už tretím plánovacím obdobím, pre ktoré bol plán zostavovaný.

Envirorezort pripravil Analýzu vplyvov balíka Fit for 55

03.06 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo analytickú štúdiu pre ostatné rezorty k balíku Fit for 55.

Vodný plán Slovenska spriechodní vyše 200 migračných bariér slovenských riek

23.05 2022, Enviroportal

Narušená migrácia rýb patrí medzi kľúčové problémy ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Nový Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 11. mája, identifikuje na slovenských riekach 1450 migračných bariér brániacich voľnej migrácii rýb.

Vodný plán ochráni vodné toky pred znečistením

11.05 2022, Enviroportal

Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 z dielne MŽP SR je nástrojom na ochranu a udržateľné využívanie podzemných a povrchových vôd. Dokument aktualizuje a prehodnocuje predchádzajúce plány, aby sa čo najúčinnejšie dosiahli environmentálne ciele.

MŽP: Riešenie envirozáťaží od roku 2016 do 2021 stálo viac ako 130 miliónov eur

11.03 2022, TASR

Bratislava 10. marca – Riešenie envirozáťaží v období od roku 2016 do 2021 stálo viac ako 130,4 milióna eur. Úlohy stanovené na tieto roky boli čiastočne splnené. Vyplýva to zo Správy o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021), ktorú ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

MŽP: Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027

11.03 2022, TASR

Bratislava 10. marca – Dobrý stav vôd sa má na Slovensku dosiahnuť najneskôr do roku 2027. Vyplýva to z druhej aktualizácie Vodného plánu Slovenska, ku ktorému v posledných dňoch skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. V súčasnosti Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nevie vyčísliť náklady na realizáciu opatrení na dosiahnutie cieľov vodného plánu.

Koncepciou vodnej politiky začne Slovensko postupne plniť záväzky EÚ

11.03 2022, TASR

Bratislava 10. marca – Koncepcia vodnej politiky, aktuálne predložená v medzirezortnom pripomienkovom konaní, môže byť potenciálom na riešenie problémov vodného hospodárstva. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. 

Koncepcia vodnej politiky môže zmeniť prístup k vode a zlepšiť stav riek

10.03 2022, TASR

Bratislava 9. marca – Nová Koncepcia vodnej politiky môže zásadne zmeniť prístup k vode a zlepšiť ekologický stav riek a podzemných vôd. Pre TASR to uviedla Andrea Settey Hajduchová zo Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko), ktorý koncepciu podporuje. 

NKÚ: Slovensko treba pripraviť na riešenie sucha

10.01 2022, TASR

Bratislava 30. decembra – Slovensko nie je pripravené na riešenie sucha natoľko, aby dokázalo znížiť hrozby pre životné prostredie a spoločnosť. Chýba systém indikátorov na sledovanie situácie aj riešenie v podobe ucelenej stratégie. Vo svojej Správe o výsledku kontroly Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie sucha (.PDF / 1,2MB) to skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý sa pri kontrole zameral na roky 2018 až 2020.

Hlohovec má pripravenú stratégiu adaptácie na dôsledky zmeny klímy

16.12 2021, TASR

Hlohovec 15. decembra – Mesto Hlohovec vníma hrozby a riziká dosahov zmeny klímy na svoj rozvoj i na zdravie či majetok Hlohovčanov. V záujme systematicky reagovať a prispôsobiť všetky svoje činnosti súčasným i očakávaným dosahom zmeny klímy dalo vypracovať komplexnú stratégiu adaptácie.