Preskočit na obsah

Uznesenie Európskeho parlamentu o nových perspektívach a nových výzvach pre trvalo udržateľný cestovný ruch (2004/2229 INI)

Dátum schválenia: 2004
Forma: Európsky parlament (2004/2229 INI) v konečnom znení
Dokument na stiahnutie: EN
 
Uznesenie je zacielené predovšetkým na: Konkurencieschopnosť a kvalitu služieb; Bezpečnosť a istotu; Nové iniciatívy trvalo udržateľného turizmu; Znalosť a podporu európskeho turizmu; Turizmus a dopravu; Štrukturálne intervencie spolufinancované EÚ; Turizmus a legislatívnu činnosť EÚ; Turizmus v Zmluve o Ústave pre Európu.
 
Okrem iného sa v ňom zdôrazňuje, že pokiaľ turizmus v niektorých regiónoch dosiahol nadmerný rozvoj, neúmerne zaťažujúci obyvateľstvo aj životné prostredie, v iných regiónoch je rozsiahly potenciál turizmu nedostatočne využívaný. Považuje turizmus za spôsob zhodnotenia dedičstva životného prostredia, ktorý môže prispievať k jeho zachovaniu a ochrane. Poukazuje na nebezpečenstvo masového turizmu, ktorý pri neregulovanom rozšírení prepravnej a ubytovacej kapacity a pri sezónnej koncentrácii turistov ohrozuje miestnu prírodnú a sociálno-hospodársku rovnováhu. Víta iniciatívu Komisie, ktorá sa vzťahuje na uskutočňovanie Agendy 21 v oblasti európskeho turizmu. Zdôrazňuje nevyhnutnosť vyváženosti v oblasti ekologických označení v súvislosti s udržateľným turizmom a podporuje iniciatívy k lepšej integrácii miestnych sociálnych a hospodárskych záujmov, ochrane klímy, rešpektovaniu prírodného prostredia, šetreniu energiou, k vodnému a odpadovému hospodárstvu, k udržateľnej intermodálnej mobilite a pod. Vyzýva Komisiu aby v záujme zvyšovania prínosu EÚ k udržateľnosti európskeho turizmu, podporovala pilotné projekty ak predstavujú osvedčené postupy dokazujúce možnosť vytvárať nové formy na vytváranie rovnováhy medzi rozvojom turizmu a ochranou životného prostredia. Žiada Komisiu aby v rámci nástrojov štrukturálnej politiky uplatňovala integrovaný prístup k turizmu, tento prístup by mal umožniť uskutočňovanie skutočnej územnej stratégie udržateľného turizmu.