Preskočit na obsah

Oznámenie komisie Európskych spoločenstiev: Agenda pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch

Dátum schválenia: 19. 10. 2007
Forma: Európska Komisia (KOM 2007) 621 v konečnom znení 
Dokument na stiahnutie: EN
 
Vychádzajúc z kľúčovej úlohy turizmu v hospodárstve EÚ Komisia prijala obnovenú politiku turizmu s cieľom prispieť k „zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho turizmu a vytváraniu vyššieho počtu lepších pracovných miest pri súčasnom zabezpečovaní udržateľného rastu turizmu v Európe, ako aj v celosvetovom kontexte“. Komisia tiež výslovne uznala, že „prioritnou úlohou je zabezpečenie hospodárskeho rastu a zvyšovania zamestnanosti so súčasnou podporou sociálnych či environmentálnych cieľov“ a vyhlásila prípravu Európskej agendy 21 pre oblasť turizmu.
 
Ako zásady dosiahnutia konkurencieschopného a trvalo udržateľného turizmu definuje nasledovné:

  • Holistický a integrovaný prístup
  • Dlhodobé plánovanie
  • Vhodné tempo rozvoja
  • Zapojenie všetkých zainteresovaných strán
  • Využívanie najlepších dostupných vedomosti
  • Minimalizácia a riadenie rizika
  • Premietanie dopadov v cenách (používateľ a znečisťovateľ platí)
  • Stanovenie a rešpektovanie limitov tam, kde je to možné (kapacity únosnosti)
  • Zavedenie trvalého monitorovania