Preskočit na obsah

Madridská deklarácia

Dátum schválenia: apríl 2010
Dokument na stiahnutie: SK
 
Madridská deklarácia vyhlásená počas neformálneho zasadnutia ministrov turizmu EÚ v rámci španielskeho predsedníctva v rade EÚ, ktoré sa konalo v apríli 2010 v Madride pod heslom „smerovanie k sociálne zodpovednému modelu turizmu“.
 
Stretnutie ministrov turizmu vyzvalo Komisiu, aby vzala do úvahy dôležitosť nasledujúcich opatrení:

  • spoločný prístup Komisie a členských štátov vychádza zo zásady subsidiarity,
  • začleniť turizmus do politík EÚ a zabezpečiť, aby bol turizmus riadne zohľadňovaný v hlavných finančných nástrojoch EÚ,
  • začleniť udržateľnosť do odvetví súvisiacich s turizmom (doprava, odpadové hospodárstvo, čistenie odpadových vôd),
  • vytvorenie vedomostných sietí na výmenu informácií, technológií a šírenie najlepšej praxe využiteľnej v odvetví turizmu.

 
Členské štáty deklarovali svoju ochotu v štyroch oblastiach, z ktorých jedna je primárne zameraná aj na životné prostredie – Podporovať zodpovedný a etický cestovný ruch, najmä environmentálnu, kultúrnu a ekonomickú udržateľnosť cestovného ruchu.