Preskočit na obsah

Štúdia o vplyve politík a prijatých opatrení Európskej únie na cestovný ruch


Dátum schválenia: august 2012
Dokument na stiahnutie: EN


Štúdia skúma vplyv rôznych strategických dokumentov EÚ a ich (nielen) legislatívne iniciatívy týkajúce sa cestovného ruchu a jeho konkurencieschopnosti.