Preskočit na obsah

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 o obnovenej politike EÚ v oblasti cestovného ruchu: Za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho cestovného ruchu

Dátum schválenia: 29. november 2007
Forma: Európsky parlament (2006/2129(INI) 
Dokument na stiahnutie: SK

 

Cestovný ruch je v dôsledku zvyšujúceho sa počtu uskutočnených ciest čiastočne zodpovedný za škody na životnom prostredí a zdôrazňuje, že reprezentanti cestovného ruchu by sa mali zapojiť do činností súvisiacich s otázkami ochrany životného prostredia a ich plánovania. Zároveň poukazuje na potrebu novej politiky cestovného ruchu, aby bol európsky cestovný ruch trvalo udržateľný z hospodárskeho, sociálneho, územného, environmentálneho a kultúrneho hľadiska.