Preskočit na obsah

Regionalizácia cestovného ruchu v SR (2005)

Dátum schválenia: rok 2005
Forma: Odborná štúdia vypracovaná pre Ministerstvo hospodárstva SR, odbor cestovného ruchu
Dokument na stiahnutie: SK
 
Dokument je pomôckou a orientáciou pre jej užívateľov, nie záväzným dokumentom, sleduje dva hlavné ciele:

  • navrhnúť regióny cestovného ruchu tak , aby pokrývali celé územie Slovenska a
  • zhodnotiť potenciál jednotlivých regiónov pre rozvoj cestovného ruchu a osobitne jeho najvýznamnejších foriem.