Preskočit na obsah

Metodologická práca na meranie trvalo udržateľných indikátorov v cestovnom ruchu

Dátum schválenia: 2006
Forma: Európska Komisia

Časť 1: Technická práca
Časť 2: Manuál trvalo udržateľných indikátorov v turizme

V máji 2004 Eurostat poveril Štatistický úrad Švédska koordinovaním metodologickej štúdie trvalej udržateľnosti v turizme, ktorej výsledkom bola Technická správa a Manuál 20 core set indikátorov pre trvalo udržateľný turizmus.