Preskočit na obsah

Globálny etický kódex cestovného ruchu

Dátum schválenia: 30. 10. 1999
Forma: Rezolúcia A/RES/406(XIII) Valného zhromaždenia Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO)
Dokument na stiahnutie: SK

Ide o ucelený súbor základných princípov, ktorými stanovuje referenčný rámec pre zodpovedný a udržateľný rozvoj svetového cestovného ruchu a má prispieť na jednej strane k minimalizovaniu negatívnych dopadov cestovného ruchu na životné prostredie a kultúrne dedičstvo a na strane druhej maximalizovať prínosy pre miestnych obyvateľov turistických destinácií. V rámci princípov sa implementácie environmentálnych aspektov do sektorovej politiky cestovného ruchu týka článok 3 Cestovný ruch, činiteľ udržateľného rozvoja.