Preskočit na obsah

Davoská deklarácia Klimatické zmeny a cestovný ruch, odpoveď na globálne výzvy

Dátum schválenia: 3. 10. 2007
Dokument na stiahnutie: SK

Deklarácia prijatá na medzinárodnej konferencii o klimatických zmenách a cestovnom ruchu, v dňoch 1. až 3. októbra 2007 vo švajčiarskom Davose. Zdôrazňuje potrebu urýchlene prijať široké spektrum politík stimulujúcich skutočne trvalo udržateľný cestovný ruch, ktorý dokáže reagovať na environmentálne, spoločenské, ekonomické a klimatické zmeny. Zároveň vyzýva vlády a medzinárodné organizácie, priemysel cestovného ruchu, spotrebiteľov, výskumné a komunikačné siete, aby plnili súbor konkrétnych opatrení prijatých na tejto konferencii s konkrétnymi záväzkami a akčnými plánmi a využívali on-line informačný servis UN/WTO o klimatických zmenách a cestovnom ruchu.