Preskočit na obsah

Cestovná mapa na oživenie (2009)

Dátum schválenia: október 2009
Dokument na stiahnutie: SK
 
Dokument Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) o riadení a nasmerovaní cestovného ruchu v zložitých časoch globálnej hospodárskej krízy. Obsahuje súbor 15 odporúčaní založených na troch vzájomne prepojených pilieroch: pružnosť - stimul - zelené hospodárstvo.

Cestovná mapa je určená vedúcim svetovým osobnostiam a tým, ktorí prijímajú kľúčové rozhodnutia a usilujú sa o stimulovanie globálneho hospodárstva, podporu rozvojových krajín a o urýchlenie prechodu na zelené hospodárstvo.
Mapa si kladie za cieľ ukázať, ako môže sektor cestovného ruchu prispievať k akciám reagujúcim na krízu vytváraním nových pracovných miest, podporou obchodu a posilňovaním rozvoja.