Preskočit na obsah

Spoločne pracovať pre budúcnosť európskeho cestovného ruchu COM (2001) 665

Dátum schválenia: 2001
Dokument na stiahnutie: EN

Dokument definuje hlavné výzvy európskeho turizmu, ktorým čelia jednotlivé spoločnosti a destinácie, tieto výzvy sú súčasne príležitosťami aj ohrozeniami. Ide o pokračujúci významný rast dopytu a objemy realizovaného turizmu v Európe spolu s rozdielnym vývojom rôznych foriem turizmu. Vhodnou odpoveďou na tieto výzvy môže byť aj vznik nových foriem turizmu. Niektoré z výziev sú veľmi významné: nedostatok kvalifikovaných pracovných síl pre niektoré profesie, rozvoj dopravy a jej vplyv na turistické toky, kvalita služieb, udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia, osvojenie si a využívanie nových informačných a komunikačných technológií a pod.

Dokument ďalej navrhuje desať opatrení pre posilnenie rozvoja turizmu, medzi ktorými ako v poradí ôsme je podpora udržateľného rozvoja aktivít turizmu v Európe prostredníctvom definovania a implementácie Agendy 21. Táto agenda sa týka niekoľkých obzvlášť dôležitých aspektov ako sú ochrana prírodných zdrojov, zakomponovanie problémov životného prostredia a chudoby do politiky turizmu, zlepšenie účasti všetkých zainteresovaných a monitorovanie implementácie a sociálna zodpovednosť podnikov. Predpokladá sa súlad s celkovým prístupom k udržateľnému rozvoju ako je definovaný pre EÚ.