Preskočit na obsah

Posudzovanie vplyvov na ŽP

Posudzovanie/hodnotenie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie je komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaného pôsobenia projektov, stavieb, prevádzok, zariadení a iných zásahov do životného prostredia z hľadiska vplyvu na životné prostredie vrátane zdravia. Predstavuje účinný preventívny systém v starostlivosti o životné prostredie.

V Slovenskej republike je posudzovanie vplyvov na životné prostredie upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi: