Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Kontakt

Ing. Tatiana Guštafíková
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28
Banská Bystrica
E-mail:o-hodnotenie@sazp.sk
www.sazp.sk