Kontakt

Ing. Radoslav Virgovič
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28
Banská Bystrica
E-mail:
o-eu@sazp.sk
www.sazp.sk