Preskočit na obsah

Obstarávateľ

Obstarávateľ je subjekt, ktorý zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu, napr. v prípade územnoplánovacej dokumentácie je obstarávateľom obec.