Preskočit na obsah

Kontakt

Ing. Renáta Grófová
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Oddelenie hodnotenia životného prostredia
Tajovského 28
Banská Bystrica
E-mail:o-eu@sazp.sk
www.sazp.sk