Preskočit na obsah

Záväzné texty vyhlásenia a odvolania signálov

Text vyhlásenia signálu Upozornenie: v najbližších hodinách môže nastať ozónová smogová situácia. Platnosť signálu sa začína o XX hodine dňa do odvolania.

Text odvolania signálu Upozornenie: ruší signál Upozornenie na možnosť výskytu ozónovej smogovej situácie. Platnosť signálu sa končí o XX hodine dňa.

Text vyhlásenia signálu Výstraha: nastala ozónová smogová situácia. Vyhlasuje sa signál Výstraha. Platnosť signálu sa začína o XX hodine dňa.

Text odvolania signálu Výstraha: ruší signál Výstraha. Platnosť signálu sa končí o XX hodine dňa.