Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Na koho sa obrátiť

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. vykonávajú štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny:

Územná pôsobnosť regionálnych centier ochrany prírody ako organizačných útvarov Štátnej ochrany prírody SR: