Preskočit na obsah

Na koho sa obrátiť

Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. vykonávajú štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny:

Územná pôsobnosť regionálnych centier ochrany prírody ako organizačných útvarov Štátnej ochrany prírody SR: