Združovanie sa do občianskej iniciatívy

Občianska iniciatíva môže vzniknúť podľa zákona, ak sa splnia nasledujúce náležitosti:

  • fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického dokumentu,
  • spolu so stanoviskom priložia podpisovú listinu, kde musí byť uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú,
  • je potrebné uviesť splnomocnenca občianskej iniciatívy. V prípade, že splnomocnenec nie je uvedený, splnomocnencom sa stáva fyzické osoba uvedené v podpisovej listine na prvom mieste.

Prehlásenie musí byť zaslané na príslušný orgán.