Preskočit na obsah

Verejnosť

Verejnosť má možnosť využiť zapojiť sa do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:

Verejnosť má možnosť združovať sa:

Verejnosť má možnosť zasielať:

Verejnosť má možnosť zúčastňovať sa na konzultáciách a získať informácie o procese posudzovania.

Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácie so zainteresovanou verejnosťou počas celého procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov.