Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Verejnosť

Verejnosť má možnosť využiť zapojiť sa do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:

Verejnosť má možnosť združovať sa:

Verejnosť má možnosť zasielať:

Verejnosť má možnosť zúčastňovať sa na konzultáciách a získať informácie o procese posudzovania.

Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácie so zainteresovanou verejnosťou počas celého procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov.