Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Na koho sa obrátiť

Ak chcete získať informácie o  strategických dokumentoch v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie vo vašom okolí môžete osloviť:

alebo využiť