Preskočit na obsah

Na koho sa obrátiť

Ak chcete získať informácie o  strategických dokumentoch v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie vo vašom okolí môžete osloviť:

alebo využiť