Preskočit na obsah

Kontakt

Ing. Katarína Kováčová
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28
Banská Bystrica
E-mail:eia@sazp.sk
www.sazp.sk