Preskočit na obsah

Tlačivá a formuláre

Na tejto stránke vám ponúkame možnosť požiadať o informáciu k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a to na:

  • Ministerstve životného prostredia SR prostredníctvom žiadosti na sprístupnenie informácii. Žiadosť na sprístupnenie informácii môžete podať telefonicky, osobne, poštou, faxom, e-mailom alebo cez elektronický formulár a to podľa postupu pri sprístupňovaní informácií daného smernicou MŽP SR z 19. júna 2009 č. 4/2009-1.3., podľa ktorej sú informácie zverejňované,
  • úradoch životného prostredia.