Preskočit na obsah

Kontakt

Ing. Tatiana Guštafíková
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28
Banská Bystrica
E-mail:o-hodnotenie@sazp.sk
www.sazp.sk