Preskočit na obsah

Poradíme vám

Máte otázku k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie? Opýtajte sa pracovníkov orgánov štátnej správy na:

  • Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Ing. Roman Skorka, riaditeľ odboru, Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, telefón: 02/ 5956 2516, e-mail: roman.skorka@enviro.gov.sk,