Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Poradíme vám

Máte otázku k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie? Opýtajte sa pracovníkov orgánov štátnej správy na:

  • Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Mgr. Jana Miklasová, riaditeľka odboru, Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, telefón: 02/ 5956 2548, e-mail: jana.miklasova@enviro.gov.sk,