Preskočit na obsah

Na koho sa obrátiť

Ak chcete získať informácie o navrhovaných činnostiach pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie vo vašom okolí, môžete osloviť

alebo využiť