Preskočit na obsah

Environmentálne záťaže


Od 1. januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon bol zmenený a doplnený zákonom č. 49/2018 Z. z. s účinnosťou od 28. 2. 2018.

Zákon č. 409/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, okrem iného, ustanovuje práva a povinnosti pôvodcu environmentálnej záťaže a takisto povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže.