Environmentálne záťaže

Od 1. januára 2012 nadobudol účnnosť zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý, okrem iného, ustanovuje práva a povinnosti pôvodcu environemntálnej záťaže a povinnej osoby.

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre