Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Agendy

Cieľom rozdelenia informácií do troch záujmových skupín - Agiend (občan, podnikateľ, verejná správa) je konkrétne odpovedať na ich potreby a požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Okrem možnosti zorientovať sa v právnych predpisoch a z nich vyplývajúcich práv a povinností, ponúkame návštevníkom dostupné tlačivá a formuláre (v prípade, že ich forma je jednotná pre celú SR),  jasné definície a vysvetlenia pojmov a rady a návody ako postupovať v niektorých situáciách.

Agendy spracovávajú podporné informácie pre subjekty:

  • občan (prehľad práv a povinností, návod ako vybaviť svoje požiadavky, tlačivá a formuláre, sledovanie kvality životného prostredia, relevantné dokumenty a právne predpisy, diskusné fórum),
  • podnikateľ (prehľad základných práv a povinností, kompetencie a kontakty na orgány verejnej správy riešiace konkrétne požiadavky, tlačivá a formuláre),
  • verejná správa (prehľad kompetencií štátnej správy a samosprávy).

Z hľadiska používateľov je v troch záložkách logicky spracovaných niekoľk tém z oblasti životného prostredia tak, aby portál poskytol návštevníkom dostupné informácie z jedného miesta.

Témy:

  • posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
  • biota,
  • horninové prostredie,
  • ovzdušie,
  • voda.

V budúcnosti budú spracované aj ďalšie témy týkajúce sa životného prostredia.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie sú v pravej časti stránky umiestnené rýchle odkazy na webové stránky, ktorých obsah je zameraný na danú tému a ich správcami sú erudovaní odborníci. V prípade, že k odkazom na právne predpisy nie je pripojený .pdf súbor, odporúčame vyhľadávanie prostredníctvom Jednotného automatizovaného systému právnych informácií, Elektornickej zbierky zákonov alebo EUR-Lexu.