Adresár MŽP SR, MV SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Rozpočtové organizácie
Slovenská inšpekcia životného prostredia

Príspevkové organizácie
Slovenská agentúra životného prostredia 
Slovenské banské múzeum 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
Slovenský hydrometeorologický ústav 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Výskumný ústav vodného hospodárstva 
Zoologická záhrada

Štátny účelový fond
Environmentálny fond

Štátne podniky
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Vodohospodárska výstavba, š. p.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresné úrady

Bratislavský kraj
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie

Banskobystrický kraj
Okresný úrad Banská Bystrica,odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Košický kraj
Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Sobrance, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie

Nitriansky kraj
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie


Prešovský kraj
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Trnavský kraj
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Trenčiansky kraj
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie

Žilinský kraj
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie