| Print

Steel service center Gonvauto Nitra

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba a prevádzka lisovacieho závodu na výrobu dielov pre automobilový priemysel. Závod sa bude predovšetkým zaoberať výrobou dielov metódou lisovania za studena.
 • Dotknutá obec: Lužianky (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35857749
 • Povoľujúci orgán: Obec Lužianky, OU NR - OSZP3
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.03.2018
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  02.03.2018