| Print

Inovácia výrobného procesu číreho skla v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.1 Zariadenia na výrobu skla a sklenených vláken s kapacitou tavby
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Inovácia výrobného procesu a zvýšenie kapacity taviacich pecí.
 • Dotknutá obec: Nemšová (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
 • IČO Navrhovateľa: 35832517
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.04.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Miroslav Prosňanský
  Text zámeru
  13.04.2018
  13.04.2018