Preskočit na obsah
EN | SK | DE | Tlačiť


Zoznam stavieb a činností ukončených podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorého účinnosť bola od 1. 6. 1994 do 31. 1. 2006 (PDF, 1 149 kB)

Bližšie informácie k stavbám, činnostiam: https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/kontaktFilter

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Názov akcie Kraj Okres Zoznam oblastí činností Dátum poslednej zmeny
"Obytný súbor Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Košický Michalovce Infraštruktúra 04.12.2023
Skladová hala HOPI Madunice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 04.12.2023
Kravský pasienok - Trnava Sever
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Trnavský Trnava Polnohospodárska a lesná výroba 04.12.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Šenkvická cesta, Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 04.12.2023
Územný plán obce Kátov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Záverečné stanovisko
Trnavský Skalica podla § 4, ods. 1 04.12.2023
Zariadenie na zber a výkup odpadov, Cerovská ul., Šenkvice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 04.12.2023
Stanová hala
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Komárno Ostatné priemyselné odvetvia 04.12.2023
Územný plán obce Zákamenné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Žilinský Námestovo podla § 4, ods. 1 04.12.2023
Zníženie energetickej náročnosti výroby, výmena a doplnenie technologických prvkov - MECOM GROUP, s. r. o., prevádzka Lučenec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Banskobystrický Lučenec Potravinársky priemysel 04.12.2023
Mobilné drviace zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená v procese EIA
Košický Košice I Infraštruktúra 04.12.2023
Zmeny s doplnky č.1 ÚPN-O Nová Bošáca
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Trenčín podla § 4, ods. 2 04.12.2023
Zberový dvor Horná Streda
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom Infraštruktúra 04.12.2023
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok Vodné hospodárstvo 04.12.2023
Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Košický Košice IV Košice - okolie Energetický priemysel 04.12.2023
Diverzifikácia surovinových zdrojov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Košický Spišská Nová Ves Infraštruktúra 04.12.2023
Polyfunkčná zóna MLYNÁRKA, Mlynské nivy, Bratislava–Ružinov, 1.etapa
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava II Infraštruktúra 04.12.2023
ESET Campus
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Bratislava IV Infraštruktúra 04.12.2023
Drviaca lopata - mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Žilinský Martin Infraštruktúra 04.12.2023
Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v stredisku E-GEO-2 Lovča
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Banskobystrický Žiar nad Hronom Tažobný priemysel 04.12.2023
Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bušovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Kežmarok podla § 4, ods. 2 04.12.2023
Územný plán obce Motešice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia
Trenčiansky Trenčín podla § 4, ods. 1 04.12.2023
Zmeny a doplnky č. 2/2023 ÚPO Holčíkovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Stropkov Vranov nad Topľou podla § 4, ods. 2 01.12.2023
Logistický park Martinský les
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Senec Infraštruktúra 01.12.2023
Rezidencia Karpatská Trenčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Infraštruktúra 01.12.2023
Bytový komplex v lokalite Rinzle Rača
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Bratislavský Bratislava III Infraštruktúra 01.12.2023