EN | SK | DE | Print

search_title

+ Rozšírené vyhľadávanie

Reset
Usmernenie pre obstarávateľov a navrhovateľov

Usmernenie pre orgány štátnej správy
result.name result.country result.district result.state result.eia.last_update
Oznámenie o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jurkova Voľa na roky 2019-2025“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Prešovský Svidník podla § 4, ods. 2 25.06.2019
Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA a mobilným zariadením KEESTRACK
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Pezinok Infraštruktúra 25.06.2019
Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP a.s. Ružomberok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Žilinský Ružomberok Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 25.06.2019
Cesta I/64 Komárno, obchvat
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Nitriansky Komárno Doprava a telekomunikácie 25.06.2019
Navýšenie výrobných kapacít
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Malacky Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel 25.06.2019
Centrum zhodnocovania sedimentov založené na ekologických princípoch
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Košický Michalovce Infraštruktúra 25.06.2019
Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením, Nitra
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Akcia je ukončená
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 25.06.2019
Zmena a doplnok č. 1/2019 ÚPN-O Lučivná
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Prešovský Poprad podla § 4, ods. 1 25.06.2019
Zmena a doplnok k územnému olánu mesta Levice č. 18
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Nitriansky Levice podla § 4, ods. 1 25.06.2019
Zmeny a doplnky č. 2 Územneho plánu zóny Zelená Vodfa v Novom Meste nad Váhom
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom podla § 4, ods. 2 25.06.2019
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Hella Slovakia Signa-Lighting s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou Strojársky a elektrotechnický priemysel 25.06.2019
Modernizácia obaľovne živičných zmesí Pezinok
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia
Bratislavský Pezinok Priemysel stavebných látok 25.06.2019
Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 25.06.2019
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Sečovce
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Trebišov podla § 4, ods. 2 25.06.2019
Eisen s.r.o. prevádzka recyklácie stavebných odpadov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Záverečné stanovisko
Nitriansky Šaľa Infraštruktúra 24.06.2019
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Správa o hodnotení
Slovenská republika podla § 4, ods. 1 24.06.2019
Zariadenie na zber a výkup odpadov – Trnava, Mikovíniho
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Trnavský Trnava Infraštruktúra 24.06.2019
Rozšírenie areálu firmy JASPLASTIK-SK Nitra, Hala 4, 5
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 24.06.2019
Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rejdová
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie
Košický Rožňava podla § 4, ods. 2 24.06.2019
Logistické centrum VGP
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Banskobystrický Zvolen Infraštruktúra 24.06.2019
Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trnavský Hlohovec Infraštruktúra 24.06.2019
Projekt protipovodňovej ochrany obce Drietoma
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer
Trenčiansky Trenčín Vodné hospodárstvo 24.06.2019
„Firma CIKAUTXO SK, s.r.o., Spracovanie gumy a výrobkov z gumy“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene
Nitriansky Nové Zámky Ostatné priemyselné odvetvia 24.06.2019
Zariadenie na zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov a na zber a spracovanie starých vozidiel – prevádzka Nitra – Štúrova ulica
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Správa o hodnotení
Nitriansky Nitra Infraštruktúra 24.06.2019
Budova pre obchod a služby
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
Banskobystrický Žarnovica Infraštruktúra 07.06.2019