Samit OSN o biodiverzite sa uskutoční 30. septembra v New Yorku. Pôjde o kľúčové globálne podujatie, na ktorom sa môžu preukázať ambície dospieť k schváleniu účinného globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 na konferencii k Dohovoru OSN o biologickej diverzite.

Viac informácií o samite


Správa WWF odhaľuje v priemere až dvojtretinový pokles populácií voľne žijúcich živočíchov od 1970. Vymierajú kvôli drancovaniu ich prirodzeného prostredia a kvôli zmene klímy.
Zastaviť pokles biodiverzity sa nedarí ani Slovensku, ohrozených 70 % druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 % druhov plazov, 46 % hniezdiacich druhov vtákov a 69 % druhov cicavcov.

Pokles populácií živočíchov je katastrofálny: Svieti nám červená!


Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).
Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav

Meteorologický časopis

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2020

29.09.2020 - 30.09.2020
Hotel Dixon, Banská Bystrica

Pracovné ponuky v ŽP

Obchodno – technický poradca Košice

24.9.2020,TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o.Košický kraj
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

ZELENÝ SVET 2006 - Vyhlásenie výsledkov súťaže ZELENÝ SVET 2006 - Vyhlásenie výsledkov súťaže

02. May 2006, Enviroportal

V rámci konania festivalu Envirofilm boli dnes v Banskej Bystrici vyhlásené výsledky XI. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2006. Enviroportál Vám ako prvý prináša zoznam ocenených v jednotlivých kategóriach.

Zasadalo predsedníctvo vidieckeho parlamentu Zasadalo predsedníctvo vidieckeho parlamentu

02. May 2006, Enviroportal

Sebechleby 29. apríla 2006 - Po členskej schôdzi OZ Vidiecky parlament sa v dňoch 28. a 29. apríla 2006 v obci Sebechleby (okr. Krupina) zišlo na svojom zasadnutí predsedníctvo vidieckeho parlamentu.

ZELENÝ SVET 2006 - Všetkým deťom na Zemi ZELENÝ SVET 2006 - Všetkým deťom na Zemi

02. May 2006, Enviroportal

Do ďalšieho desaťročia svojej existencie vstupuje Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2006 s témou "Všetkým deťom na Zemi - odkaz prírody". Celému svetu chce odkázať, že príroda a naša budúcnosť patrí deťom. Deti ju nie len zdedia, ale budú zodpovedné za jej zachovanie. Ak sa to nepodarilo nám, podarí sa to im?
Odpoveď na túto otázku nevieme, ale čo vieme a môžeme urobiť, je vychovávať a viesť deti k uvedomelému vzťahu k prírode a k svojmu životnému prostrediu. Toto si berie za poslanie aj súťaž Zelený svet.

Pripomienkové konanie: Návrh na spôsob úhrady členských príspevkov Slovenskej republiky do Medzinárodného združenia pre skúšanie osív Pripomienkové konanie: Návrh na spôsob úhrady členských príspevkov Slovenskej republiky do Medzinárodného združenia pre skúšanie osív

28. Apr 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva a obchodu, predkladá na skrátené pripomienkové konanie materiál Návrh na spôsob úhrady členských príspevkov Slovenskej republiky do Medzinárodného združenia pre skúšanie osív.

Verejné pripomienkovanie - Národná environmentálna značka pre skupiny výrobkov: UBYTOVACIA SLUŽBA Verejné pripomienkovanie - Národná environmentálna značka pre skupiny výrobkov: UBYTOVACIA SLUŽBA

28. Apr 2006, Enviroportal

Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Slovenskej agentúry životného prostredia - Odbor environmentálneho manažérstva v Trnave predkladá na verejné pripomienkovanie Návrh osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupiny výrobkov: UBYTOVACIA SLUŽBA.

R.I.S. - Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. - Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov

28. Apr 2006, Enviroportal

Na druhom ročníku najväčšej špecializovanej ekologickej výstave recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. v Slovenskej republike, ktorá sa uskutoční 2. - 5. mája 2006 v Banskej Bystrici, sa predstaví 46 vystavovateľov z oblasti odpadového hospodárstva, čo je oproti minulému roku takmer 100 percentný nárast počtu prezentovaných spoločností.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády SR č. 177/2005 Z. z. Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády SR  č. 177/2005 Z. z.

27. Apr 2006, Enviroportal

Chránené zóny z hľadiska rastlinolekárskej starostlivosti vymedzuje legislatíva Európskej únie svojimi smernicami a rozhodnutiami Európskej únie. Základné smernice Európskej únie boli do nášho právneho poriadku prebraté nariadením vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o ochranných zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na máj 2006 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na máj 2006

26. Apr 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac máj 2006.
SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporadúva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu aj špecializovaná knižnica a múzejný archív.

26. apríl - Medzinárodný deň Černobyľu 26. apríl - Medzinárodný deň Černobyľu

25. Apr 2006, Enviroportal

V noci z 25. na 26. apríla 1986 otriasla reaktorom č. 4 Leninskej elektrárne pri Černobyle mohutná explózia. Rádioaktívne palivo v priebehu nasledujúcich hodín vyhorelo. Do vzduchu sa vznieslo obrovské množstvo rádioaktívneho materiálu, ktoré sa nekontrolovane rozptýlilo do blízkeho i ďalekého okolia a navždy tragicky a nezvratne poznačilo státisíce ľudských životov.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o agroenvironmentálnych záväzkoch a záväzkoch spojených so životnými podmienkami zvierat Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky o agroenvironmentálnych záväzkoch a záväzkoch spojených so životnými podmienkami zvierat

25. Apr 2006, Enviroportal

Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe článku 73 Nariadenia komisie (ES) č. 817/2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

Deň Zeme v Rohožníku opäť patril deťom a ich vzťahu k prírode Deň Zeme v Rohožníku opäť patril deťom a ich vzťahu k prírode

25. Apr 2006, Enviroportal

Bratislava, 24. apríl 2006 - Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. so sídlom v Rohožníku v spolupráci s odbornými partnermi - celoslovenskou mimovládnou organizáciou Strom života a regionálnym občianskym združením Jablonka - pripravili pri príležitosti Dňa Zeme pre viac ako 200 žiakov šiestych a siedmych ročníkov zo základných škôl z obcí Rohožník, Sološnica a Kuchyňa súbor aktivít upevňujúcich vzťah k ochrane životného prostredia.