Konferencia o zmene klímy (COP 25) sa bude konať 2. až 13. decembra v Madride. Po minuloročnej dohode o implementácii usmernení Parížskej dohody na COP 24 v Poľsku je kľúčovým cieľom dokončenie niekoľkých záležitostí týkajúcich sa úplnej funkcionalizácie Parížskej dohody o zmene klímy.
Viac informácií: https://unfccc.int/cop25


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 


ISOH zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov SR v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
Viac informácií: www.isoh.gov.sk

Odporúčame z videotéky

Svedkovia európskej klímy v roku 2005 DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy

06.02.2020 - 06.02.2020
Brusel, Belgicko

Pracovné ponuky v ŽP

Laborant & Administrátor výroby

9.12.2019,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Podkoreňová, Brezno, Slovensko, ...

Trainee program pre absolventov škôl technického zamerania

10.12.2019,SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Inšpektori SIŽP upozorňujú na pokračujúce ubúdanie zelene Inšpektori SIŽP upozorňujú na pokračujúce ubúdanie zelene

20. Mar 2006, Enviroportal

Bratislava 20. marca - Z 3 531 kontrol, ktoré vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v minulom roku, ich 669 uskutočnili inšpektori ochrany prírody a krajiny.

Nová didaktická pomôcka pre materské školy Nová didaktická pomôcka pre materské školy

20. Mar 2006, Enviroportal

Stredisko environmentálnej výchovy GEOPARK v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom pre potreby environmetálnej výchovy nový metodický súbor "Špinďúra v kráľovstve Čistoty". Na základe splnenia všetkých predpísaných podmienok a kladných posudkov recenzentov, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky schválilo tento metodický súbor ako vhodnú didaktickú pomôcku pre materské školy.

Súťaž pre školy Zelený týždeň 2006 Súťaž pre školy Zelený týždeň 2006

20. Mar 2006, Enviroportal

Každoročná konferencia a výstava o životnom prostredí sa bude konať v Bruseli v dňoch od 30. mája do 2. júna 2006. Súčasťou tejto udalosti je aj každoročná súťaž pre školy Zelený týždeň, ktorá podnecuje mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, kandidátskych krajín aj krajín EFTA, aby sa vzdelávali v otázkach týkajúcich sa životného prostredia a takisto aj umelecky a tvorivo vyjadrili svoj vzťah k životnému prostrediu.

EUMETSAT bdie nad európskou klímou EUMETSAT bdie nad európskou klímou

17. Mar 2006, Enviroportal

EUMETSAT - Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (European Organisation for the Exploitation of meteorological Satellites) je jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších európskych organizácií, ktoré sa angažujú pri rozvoji a aplikácii moderných technológií. Jej základným poslaním je spolupráca v oblasti satelitnej meteorológie, predpovedí počasia, monitoringu klímy a detekcie globálnych klimatických zmien.

Výstava Kalamita v Tatrách opäť putuje Výstava Kalamita v Tatrách opäť putuje

17. Mar 2006, Enviroportal

Putovnú výstavu Kalamita v Tatrách srdcom a rozumom, ktorú zostavili lesníci a pracovníci TANAP-u v týchto dňoch sprístupnili v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Nadácia Ekopolis vyhlasuje ďalšie kolo Environmentálneho programu Nadácia Ekopolis vyhlasuje ďalšie kolo Environmentálneho programu

17. Mar 2006, Enviroportal

V týchto dňoch bolo vyhlásené ďalšie kolo Environmentálneho programu nadácie Ekopolis.

Metainformačný systém rezortu pôdohospodárstva aktualizovaný Metainformačný systém rezortu pôdohospodárstva aktualizovaný

17. Mar 2006, Enviroportal

Metainformačný systém (MIS) obsahuje údaje z aktualizovanej databázy informačných zdrojov rezortu pôdohospodárstva. Jeho cieľom je poskytovať širokej laickej i odbornej verejnosti integrovanou formou dôležité, aktuálne údaje o súčasných zdrojoch dát v rezorte.

Expedícia ČÍNA - TIBET 2005 Expedícia ČÍNA - TIBET 2005

16. Mar 2006, Enviroportal

V lete minulého roka sa uskutočnila výnimočná expedícia v dejinách slovenského horolezectva - slovenská ženská horolezecká paraexpedícia ČÍNA- TIBET 2005, ktorá bola úspešne zavŕšená výstupom na štvorhoru Siguniang.

Program Ľudia pre stromy vzbudil veľký záujem Program Ľudia pre stromy vzbudil veľký záujem

16. Mar 2006, Enviroportal

Do uzávierky grantového programu Ľudia pre stromy prišlo do Nadácie Ekopolis - vyhlasovateľa programu, 283 projektov z celého Slovenska. Projekty požadovali finančnú podporu v celkovej sume vyše 20 milónov korún. Najaktívnejšie boli kraje - Banskobystrický (56 projektov), ďalej Prešovský a Nitriansky (54 projektov).

Nórske drevo alebo Súzvuk s prírodou v diele architektky Wenche Selmer Nórske drevo alebo Súzvuk s prírodou v diele architektky Wenche Selmer

15. Mar 2006, Enviroportal

Vo výstavnej sieni Emila Belluša v Banskej Bystrici bola v stredu 8. marca sprístupnená pozoruhodná výstava pod názvom Nórske drevo - tvorba architektky Welche Selmer.

Európska jar 2006 klope na dvere Európska jar 2006 klope na dvere

15. Mar 2006, Enviroportal

Európska jar je každoročný projekt o demokracii a občianstve, v ktorom majú mladí ľudia možnosť vzdelávať sa a vyjadriť sa k európskym otázkam. Aktivity tohto projektu zamerané na debaty a dialóg sú pripravované niekoľko mesiacov v predstihu prostredníctvom vzdelávacích aktivít v rámci tried za účasti národných a európskych výkonných predstaviteľov politického života.