Konferencia o zmene klímy (COP 25) sa bude konať 2. až 13. decembra v Madride. Po minuloročnej dohode o implementácii usmernení Parížskej dohody na COP 24 v Poľsku je kľúčovým cieľom dokončenie niekoľkých záležitostí týkajúcich sa úplnej funkcionalizácie Parížskej dohody o zmene klímy.
Viac informácií: https://unfccc.int/cop25


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 


ISOH zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov SR v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
Viac informácií: www.isoh.gov.sk

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy

06.02.2020 - 06.02.2020
Brusel, Belgicko

Pracovné ponuky v ŽP

Laborant & Administrátor výroby

9.12.2019,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Podkoreňová, Brezno, Slovensko, ...

Trainee program pre absolventov škôl technického zamerania

10.12.2019,SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Ľadovec sa pohybuje 100-kilometrovou rýchlosťou za hodinu Ľadovec sa pohybuje 100-kilometrovou rýchlosťou za hodinu

05. Sep 2006, TASR

V zimnom období sa svetoznámy juhoargentínsky ľadovec Perito Moreno obyčajne premiestňuje rýchlosťou dvoch metrov za deň. V súčasnosti však jeho časť postupuje do teplejšej, severnejšej oblasti Južnej Ameriky priemernou rýchlosťou asi 100 km/hod.

Environmentálne označovanie ako podpora TUR Environmentálne označovanie ako podpora TUR

04. Sep 2006, Enviroportal

Zabezpečovanie potrieb spoločnosti dlho nebralo ohľad na environmentálnu hodnotu tovarov, služieb a práce. V posledných desaťročiach hlavne pri napĺňaní dokumentov AGENDY 21, ktoré sa premietli do regionálnych a národných rozvojových stratégií trvalo udržateľného rozvoja (TUR), sa ako nevyhnutné javí zabezpečovať zefektívnenie výroby, znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti a realizácie zmeny modelov výroby a spotreby.

Najnovšie publikácie Európskej environmentálnej agentúry Najnovšie publikácie Európskej environmentálnej agentúry

04. Sep 2006, Enviroportal

Úlohou Európskej environmentálnej agentúry je včas poskytnúť cielené, relevantné a spoľahlivé informácie o životnom prostredí širokej verejnosti a tým, ktorí zodpovedajú za vytváranie a zavádzanie environmentálnej politiky na európskej a na národnej úrovni. Jedným z nástrojov na plnenie tohto poslania sú aj publikácie, vydávané EEA.

EEA Briefing 3/2006 EEA Briefing 3/2006

04. Sep 2006, Enviroportal

Európska environmentálna agentúra (EEA) začiatkom júla 2006 zverejnila na svojej stránke EEA Briefing 3/2006 - Neustála degradácia európskeho pobrežia ohrozuje životnú úroveň v Európe.

Publikácie Európskej environmentálnej agentúry Publikácie Európskej environmentálnej agentúry

04. Sep 2006, Enviroportal

Jednou z významných činností EEA je tvorba špecializovaných správ, ktoré zhodnocujú stav jednotlivých zložiek životného prostredia, vzťahy medzi nimi a vplyv ľudskej činnosti na prostredie a zdravie človeka.

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006 Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2006

04. Sep 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky navrhuje zrušiť úlohu č. 2 v mesiaci august z Plánu práce vlády SR na rok 2006 , schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1012 zo 14. decembra 2005.

Potopený tanker Solar I je naďalej časovanou bombou Potopený tanker Solar I je naďalej časovanou bombou

04. Sep 2006, Enviroportal

Podľa vyjadrenia oficiálnych miest uvrhne doposiaľ najrozsiahlejšia ropná škvrna, ktorá vznikla v dôsledku potopenia tankera Solar I, najchudobnejšie provincie Filipín do ešte väčšej chudoby. Tanker Solar I, nesúci v útrobách 2 milióny litrov priemyselného paliva, sa potopil 11. augusta v hlbokých vodách južne od ostrovnej provincie Guimaras.

MŽP: Zmeny pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín MŽP: Zmeny pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín

31. Aug 2006, Enviroportal

Zajtra - 1. septembra 2006 nadobudne účinnosť novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Týka sa aj zmien pri výrube, ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín.

Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

31. Aug 2006, Enviroportal

Aj napriek tomu, že v súčasnosti je podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) malý a záujem o ich väčšie využívanie nie je prioritný, je veľa faktorov, okrem environmentálnych dôvodov, ktoré predurčujú ich podstatne väčšie využívanie.

Je Slovensko vhodnou krajinou na využívanie energie z vetra? Je Slovensko vhodnou krajinou na využívanie energie z vetra?

31. Aug 2006, Enviroportal

Energia vznikajúca z pohybu vzduchu je označovaná ako veterná energia. Tento druh energie je zaradený medzi obnoviteľné zdroje energie bez priameho dopadu na životné prostredie.

Významné environmentálne dni v mesiaci september Významné environmentálne dni v mesiaci september

30. Aug 2006, Enviroportal

V mesiaci september si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.