Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami a respirátormi?
Použité rúška či respirátory dajte do plastovej tašky alebo vreca a pevne ich uzavrite. Vrece či tašku vyhoďte do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner), v žiadnom prípade ich nevyhadzujte do triedeného odpadu! Po manipulácii s nimi si dôkladne umyte ruky a postupujte podľa všetkých hygienických pravidiel. 
Zdroj: MŽP SR
 

 


Vyhnúť sa zberu jarných rastlín na chránených územiach môže pomôcť špeciálna mapa Štátnej ochrany prírody SR. Záujemcovia o zber obľúbených liečivých rastlín majú možnosť overiť si charakter územia na internetovej stránke maps.sopsr.sk. Na mape je okrem vyznačených chránených území a prírodných rezervácií možné nájsť i lokality vybraných druhov biotopov či migračných koridorov.
Viac informácií: 
maps.sopsr.sk 

 

 


 


 


Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Publikácia vyšla prvýkrát v rozšírenej verzii, okrem iného pribudol prehľad financovania životného prostredia z programov rôznych rezortov či inštitúcií.

Viac informácií: www.enviroportal.sk


 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Konferencia SEA a EIA 2020

12.05.2020 - 13.05.2020
Mesto Vysoké Tatry

10. Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia

18.05.2020 - 20.05.2020
Stará Lesná, Hotel Forton***

Pracovné ponuky v ŽP

Strojník energetických zariadení - vhodné aj pre absolventa

25.3.2020,Slovenské elektrárne, a.s.AE Mochovce, Kalná nad Hronom, Slovensko, ...

Pojem fermentácia a purifikácia Vám nie je cudzí? Staňte sa Senior DSP Expertom!

24.3.2020,AuJob s.r.o., Personálna agentúraBanská Bystrica, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Program Ľudia pre stromy vzbudil veľký záujem Program Ľudia pre stromy vzbudil veľký záujem

16. Mar 2006, Enviroportal

Do uzávierky grantového programu Ľudia pre stromy prišlo do Nadácie Ekopolis - vyhlasovateľa programu, 283 projektov z celého Slovenska. Projekty požadovali finančnú podporu v celkovej sume vyše 20 milónov korún. Najaktívnejšie boli kraje - Banskobystrický (56 projektov), ďalej Prešovský a Nitriansky (54 projektov).

Nórske drevo alebo Súzvuk s prírodou v diele architektky Wenche Selmer Nórske drevo alebo Súzvuk s prírodou v diele architektky Wenche Selmer

15. Mar 2006, Enviroportal

Vo výstavnej sieni Emila Belluša v Banskej Bystrici bola v stredu 8. marca sprístupnená pozoruhodná výstava pod názvom Nórske drevo - tvorba architektky Welche Selmer.

Európska jar 2006 klope na dvere Európska jar 2006 klope na dvere

15. Mar 2006, Enviroportal

Európska jar je každoročný projekt o demokracii a občianstve, v ktorom majú mladí ľudia možnosť vzdelávať sa a vyjadriť sa k európskym otázkam. Aktivity tohto projektu zamerané na debaty a dialóg sú pripravované niekoľko mesiacov v predstihu prostredníctvom vzdelávacích aktivít v rámci tried za účasti národných a európskych výkonných predstaviteľov politického života.

Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005 Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005

14. Mar 2006, Enviroportal

Bratislava 14. marca - Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku stovky kontrol, pri ktorých kontrolovali pôvodcov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie, zhodnocovanie a zber odpadu, obce pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, výrobcov a dovozcov vybraných komodít, nakladanie so starými vozidlami, povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a platenie poplatkov za uloženie odpadu.

Viac zelene pre ľudí v komunitách Viac zelene pre ľudí v komunitách

14. Mar 2006, Enviroportal

Nadácia EKOPOLIS v rámci svojho grantového programu Ľudia pre stromy pridelila Komunitným nadáciam v Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove finančnú podporu, ktorá bude použitá na podporu projektov výsadby zelene na verejných priestoroch v týchto mestách.

Európske životné prostredie - stav a perspektíva Európske životné prostredie - stav a perspektíva

14. Mar 2006, Enviroportal

V novembri 2005 bola Európskou Environmentálnou Agentúrou (EEA) publikovaná v poradí už tretia päťročná správa Európske životné prostredie - stav a perspektíva (The European Environment - State and Outlook 2005) hodnotiaca stav životného prostredia vybraných krajín Európy ako aj predpokladaných trendov jeho ďalšieho vývoja.

Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS

10. Mar 2006, Enviroportal

Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenská meteorologická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa usporiadajú dňa 23. marca 2006 odborný seminár.

Najdlhšia jaskyňa na Slovensku Najdlhšia jaskyňa na Slovensku

09. Mar 2006, Enviroportal

Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši včera zrealizovali meranie Pustej jaskyne. Demänovský jaskynný systém po včerajšom meraní v Pustej jaskyni tak dosiahol dĺžku 35 214 metrov.

Vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu o vtáčej chrípke Vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu o vtáčej chrípke

08. Mar 2006, Enviroportal

České vydavateľstvo Mladá fronta vydalo knihu Chřipka a pandemie, ktorá má prispieť k opatreniam na zvládnutie hrozby pandémie smrteľného vírusu v českých krajinách.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

08. Mar 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín bol vypracovaný Ministerstvom pôdohospodárstva SR z dôvodu zmeny legislatívy Európskeho spoločenstva v upravovanej oblasti.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze... Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka  a ich dovoze...

08. Mar 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z