X Vážení návštevníci Enviroportálu,
ospravedlňujeme sa za výpadok služieb, ktorý bol spôsobený nefunkčnosťou elektrickej siete dňa 7. 7. 2020. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu


Európska environmentálna agentúra vyhlásila ďalší ročník fotografickej súťaže s názvom REDISCOVER Nature. Súťaž je aj príležitosťou pozastaviť sa a uvedomiť si krásu a zázraky prírody. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov EÚ starších ako 18 rokov, prihlásiť sa do nej je možné do 30. septembra. 
Viac informácií: https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/rediscover-nature-2013-tohtorocna-fotograficka
 

 


Hlavným cieľom publikácie Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku je komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu, ktorý vychádza zo stavu ekosystémov a miery ich degradácie.
Autori: Ján Černecký, Štátna ochrany prírody SR, Ústav krajinnej ekológie SAV, Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Stiahnite si: Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku

 


Platforma UWWTD-SIIF, zriadená Európskou komisiou, umožňuje prostredníctvom webstránky vyhľadávať a zobrazovať údaje o stave v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd. Národná platforma poskytuje komplexné informácie o aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov a umožňuje ich triedenie a ďalšie spracovanie. 
Viac informácií: SIIF - Ľahší prístup k informáciám o odvádzaní a čistení odpadových vôd (leták)

 

 

Odporúčame z videotéky

Zdroj DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Zero Waste Brunch

12.07.2020 - 12.07.2020
Búdka 22, Bratislava

Noci z Nového zámku 2020

01.08.2020 - 01.08.2020
Slovenské banské múzeum – Nový zámok, Banská Štiavnica

Pracovné ponuky v ŽP

Poľovník

9.7.2020,RAVEN a.s.Považská Bystrica, Slovensko, ...

Špecialista pre oblasť facility a enviromentu

8.7.2020,FM SLOVENSKÁ, s.r.o.Sereď, Slovensko, ...
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa a veľvyslanec SRN Jochen Trebesch sa včera stretli v Bratislave Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa a veľvyslanec SRN Jochen Trebesch sa včera stretli v Bratislave

12. Dec 2006, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Jochen Trebesch včera v Bratislave rokovali o otázkach súvisiacich s prioritami nadchádzajúceho nemeckého predsedníctva v EÚ, týkajúcimi sa pôdohospodárstva, a o dvojstrannej spolupráci oboch krajín v tejto oblasti.

Priatelia Zeme - SPZ: Nikde na svete nie je uránová baňa v tesnej blízkosti takej veľkej obývanej aglomerácie... Priatelia Zeme - SPZ: Nikde na svete nie je uránová baňa v tesnej blízkosti takej veľkej obývanej aglomerácie...

11. Dec 2006, Enviroportal

Košice 6. 12. 2006 - Priatelia Zeme - SPZ, Sosna a Greenpeace žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR o bezodkladné začatie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v plnom rozsahu vo veci určenia dobývacieho procesu pre zamýšľanú uránovú baňu pri Košiciach.

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 900 zo 16. 11. 2005 k vyhodnoteniu plnenia úloh Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie.... Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 900 zo 16. 11. 2005 k vyhodnoteniu plnenia úloh Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie....

11. Dec 2006, Enviroportal

Materiál Návrh na zrušenie úlohy v bode C.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 900 zo 16. novembra 2005 k vyhodnoteniu plnenia úloh Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003 - 2010 za roky 2002 a 2003 je predkladaný v súvislosti s uznesením vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006, ktorým bol schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009.

Projekt Energy is our Future prináša energetickú efektívnosť do tried Projekt Energy is our Future prináša energetickú efektívnosť do tried

11. Dec 2006, Enviroportal

Prineste energiu do tried!/Bring energy into your classroom! - týmito slovami vyzýva organizácia European Schoolnet k účasti vo svojom projekte Energia je naša budúcnosť.

Súťaž Cena mládeže za rozvoj pozná svojich víťazov Súťaž Cena mládeže za rozvoj pozná svojich víťazov

11. Dec 2006, Enviroportal

Louis Michel, Európsky komisár pre Rozvoj a humanitárnu pomoc, vyhlásil tohto roku prvý ročník súťaže Cena mládeže za rozvoj. Táto výtvará súťaž, určená mladým ľuďom vo veku 16 až 18 rokov, pozná od polovice septembra svojich víťazov.

EÚ: Spoločne proti povodniam EÚ: Spoločne proti povodniam

11. Dec 2006, Enviroportal


V posledných rokoch sa objavil aj v Európe fenomén extrémnych povodní, ktoré so sebou priniesli mimoriadne vážne dôsledky nielen do života jednotlivcov, ale aj pre jednotlivé krajiny i celú Európu. EÚ pripravuje preto spoločnú smernicu o protipovodňovej ochrane.

10. december - Deň ľudských práv 10. december - Deň ľudských práv

11. Dec 2006, Enviroportal

Medzi Svetové dni sponzorované Svetovou zdravotníckou organizáciou patrí aj Deň ľudských práv. pripadajúci na 10. decembrový deň V roku 2006 sa tento deň pripomína pod heslom Boj proti chudobe - povinnosť, nie charita.

UNEP vyhlásil 16. medzinárodnú výtvarnú súťaž o životnom prostredí pre deti UNEP vyhlásil 16. medzinárodnú výtvarnú súťaž o životnom prostredí pre deti

10. Dec 2006, Enviroportal

Ste mladý environmentalista, ktorý hľadá hodnotnú skúsenosť? Zapojte sa aj vy do výtvarnej súťaže pod patronátom Programu OSN pre životné prostredie/United Nations Environment Programme - UNEP a vyhrajte dvetisíc amerických dolárov a výlet na oslavy Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2007 v Tromoso v Nórsku. 16. medzinárodná výtvarná súťaž o životnom prostredí pre deti čaká aj na Vaše výtvarné diela.

Tip na výlet: Prosiecka dolina Tip na výlet: Prosiecka dolina

10. Dec 2006, Enviroportal

Medzi očarujúcimi dolinami Liptova má osobitné postavenie Prosiecka dolina aj vďaka svojej rozmanitosti. Nájdete tu totiž množstvo pozoruhodných skalných útvarov rôznych tvarov, vodopád, skalné tiesňavy či lúky.

Systém včasného varovania pred prírodnými katastrofami a Slovensko Systém včasného varovania pred prírodnými katastrofami a Slovensko

08. Dec 2006, Enviroportal

Slovensko sa takisto zapája do medzinárodných aktivít na vybudovanie systému včasného varovania pred prírodnými katastrofami v rámci skupiny GEO.

Súťaž Na skládky nie sme krátki! Súťaž Na skládky nie sme krátki!

08. Dec 2006, Enviroportal

Liptovský Mikuláš - Pod názvom Na skládky nie sme krátki! vyhlasuje OZ TATRY celoslovenskú environmentálnu súťaž pre kolektívy základných a stredných škôl. Prihlásiť sa do súťaže môžete do konca decembra.