X Vážení návštevníci Enviroportálu,
ospravedlňujeme sa za výpadok služieb, ktorý bol spôsobený nefunkčnosťou elektrickej siete dňa 7. 7. 2020. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu


Európska environmentálna agentúra vyhlásila ďalší ročník fotografickej súťaže s názvom REDISCOVER Nature. Súťaž je aj príležitosťou pozastaviť sa a uvedomiť si krásu a zázraky prírody. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov EÚ starších ako 18 rokov, prihlásiť sa do nej je možné do 30. septembra. 
Viac informácií: https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/rediscover-nature-2013-tohtorocna-fotograficka
 

 


Hlavným cieľom publikácie Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku je komplexné biofyzikálne a monetárne hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku s využitím ekosystémového prístupu, ktorý vychádza zo stavu ekosystémov a miery ich degradácie.
Autori: Ján Černecký, Štátna ochrany prírody SR, Ústav krajinnej ekológie SAV, Univerzita Konštantína Filozova v Nitre
Stiahnite si: Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku

 


Platforma UWWTD-SIIF, zriadená Európskou komisiou, umožňuje prostredníctvom webstránky vyhľadávať a zobrazovať údaje o stave v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd. Národná platforma poskytuje komplexné informácie o aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov a umožňuje ich triedenie a ďalšie spracovanie. 
Viac informácií: SIIF - Ľahší prístup k informáciám o odvádzaní a čistení odpadových vôd (leták)

 

 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Noci z Nového zámku 2020

01.08.2020 - 01.08.2020
Slovenské banské múzeum – Nový zámok, Banská Štiavnica

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020

Pracovné ponuky v ŽP

Špecialista pre oblasť facility a enviromentu

8.7.2020,FM SLOVENSKÁ, s.r.o.Sereď, Slovensko, ...

Vodič - obsluha kombinovaného tlakovo sacieho vozidla

8.7.2020,AQUA DEFEKT, s.r.o.Slovensko
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Bilancia úloh Ministerstva životného prostredia SR za rok 2006 Bilancia úloh Ministerstva životného prostredia SR za rok 2006

21. Dec 2006, Enviroportal

Hlavné úlohy, ktoré zabezpečoval rezort životného prostredia v roku 2006, vyplývali predovšetkým z uzavretých zmlúv s Európskou úniou a medzinárodnými dohodami. Týkali sa najmä priorít vo vodnom a odpadovom hospodárstve a v ochrane prírody.

Europarlament žiada väčšiu ochranu zvierat Europarlament žiada väčšiu ochranu zvierat

21. Dec 2006, Enviroportal

"Každá činnosť v oblasti ochrany zvierat musí vychádzať zo zásady, že sú to cítiace bytosti, ktorých špecifické potreby je nevyhnutné vziať do úvahy", uvádza sa v uznesení, ktoré europoslanci schválili veľkou väčšinou hlasov (565 za, 29 proti, 15 sa hlasovania zdržalo) začiatkom októbra. Cieľom je vyslať signál o potrebe väčšej ochrany zvierat.

O čom sa hovorilo na rokovaní rady ministrov EU pre životné prostredie O čom sa hovorilo na rokovaní rady ministrov EU pre životné prostredie

21. Dec 2006, Enviroportal

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš viedol slovenskú delegáciu na rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie. Jednou z tém pondelňajšieho rokovania v Bruseli boli rozhodnutia o zrušení dočasného zákazu používania a predaja dvoch typov geneticky modifikovanej kukurice v Rakúsku.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka

20. Dec 2006, Enviroportal

Predložený návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiakov Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiakov

20. Dec 2006, Enviroportal

Predložený návrh novely nariadenia vlády SR vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Priatelia Zeme-SPZ: REACH - síce nažive, ale v kritickom stave Priatelia Zeme-SPZ: REACH - síce nažive, ale v kritickom stave

20. Dec 2006, Enviroportal

Európsky parlament schválil minulý týždeň v Štrasburgu novú legislatívu REACH zameranú na kontrolu chemikálií v Európskej únii. Podľa Priateľov Zeme-SPZ je však táto právna úprava nedostatočná a stále poskytuje priestor na manipuláciu zo strany chemického priemyslu.

Priatelia Zeme-SPZ: Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach Priatelia Zeme-SPZ: Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach

19. Dec 2006, Enviroportal

BRATISLAVA, 19. 12. 2006 - Priatelia Zeme SPZ oceňujú postoj ministra životného prostredia Jaroslava Izáka, ktorý potvrdil, že proces posudzovania vplyvov ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach bude úplný a bez obmedzení. Urobil tak počas včerajšieho stretnutia na Ministerstve životného prostredia, o ktoré požiadali tri mimovládne environmentálne organizácie: Priatelia Zeme SPZ, Sosna a Greenpeace.

Európsky parlament k zákazu predaja ortuťových zariadení Európsky parlament k zákazu predaja ortuťových zariadení

19. Dec 2006, Enviroportal

Európsky parlament schválil v polovici novembra správu, ktorou podporil Európskou komisiou navrhovaný zákaz predaja niektorých meracích zariadení obsahujúcich ortuť, keďže jej emisie vážne ohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie. Europoslanci však napriek očakávaniam neprijali kompromis dohodnutý s Radou a namiesto toho schválili viacero pozmeňujúcich návrhov. Legislatívny proces sa tak nekončí a smernica ešte nemôže vstúpiť do platnosti.

Krídla nad mestom alebo Vzrušujúci a zábavný let za poznaním Krídla nad mestom alebo Vzrušujúci a zábavný let za poznaním

19. Dec 2006, Enviroportal

I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2005 priniesol aj niekoľko zaujímavých ohlasov od ocenených účastníkov súťaže. Dnes prinášame jeden z nich.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5

18. Dec 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 15. 12. 2006 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Ako sa meria ekologická stopa? Ako sa meria ekologická stopa?

18. Dec 2006, Enviroportal

Každý z nás za sebou necháva stopy. Zanechávajú ich ľudia aj zvieratá. Niektorí malé stôpky, iný väčšie stupaje. V blate, na snehu, na trávniku ale aj na životnom prostredí. To, akú ekologickú stopu za sebou zanechávajú žiaci 1. stupňa základnej školy, sme boli zisťovať v novebri tohto školského roku v Základnej škole v Riečke pri Banskej Bystrici.