Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019.
Bližšie informácie: www.obnovadediny.sk


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 


ISOH zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov SR v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
Viac informácií: www.isoh.gov.sk

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Environmentálne záťaže a geologická verejnosť

18.11.2019 - 20.11.2019
VYSOKÉ TATRY – ŠTRBSKÉ PLESO A OKOLIE*

ENVIRO konferencia 2019

19.11.2019 - 19.11.2019
Žilina

Pracovné ponuky v ŽP

Odborný referent vodohospodárstva

8.11.2019,STEFE Trnava, s.r.o.Trnava, Slovensko, ...

Konzultant pre životné prostredie (v laboratóriu)

30.10.2019,ALS Slovakia, s.r.o.Mokráň záhon 4, Ružinov, Slovensko, Bratislava
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

100 dní ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu vo funkcii 100 dní ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu vo funkcii

12. Oct 2006, Enviroportal

V utorok 10. októbra 2006 sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva SR konala tlačová konferencia na tému Prvých sto dní ministra pôdohospodárstva vo funkcii. Minister Miroslav Jureňa počas nej priblížil priority svojho rezortu, ktoré bude ministerstvo počas jeho pôsobenia napĺňať.

Pripomienkové konanie: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013 Pripomienkové konanie: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013

12. Oct 2006, Enviroportal

Materiál návrh Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2007-2013 (ďalej len NSPRV) predkladá na rokovanie vlády SR minister pôdohospodárstva na základe Programového vyhlásenia vlády SR z augusta 2006. Predstavuje východiskový dokument pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EAFRD).

11. október - Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám 11. október - Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám

11. Oct 2006, Enviroportal

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa pod záštitou OSN pripomína druhá októbrová streda ako Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám - International Day for Natural Disaster Reduction. Tohto roku pripadá tento pamätný deň na 11. októbra.

Greenpeace: Prvých 100 dní vlády a životné prostredie Greenpeace: Prvých 100 dní vlády a životné prostredie

11. Oct 2006, Enviroportal

Tento týždeň uplynie symbolických prvých sto dní funkčného obdobia vlády premiéra Róberta Fica. Podľa organizácie Greenpeace toto obdobie neprinieslo žiadne výrazné zmeny v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Tu uvádzame krátke stanovisko organizácie Greenpeace k prvým sto dňom vlády Roberta Fica.

Greenpeace odsúdil jadrový test KĽDR Greenpeace odsúdil jadrový test KĽDR

11. Oct 2006, Enviroportal

Kórejská ľudovodemokratická republika v pondelok v skorých ranných hodinách uskutočnila test jadrovej zbrane, ktorým sa KĽDR stala deviatou krajinou sveta, ktorá vlastní jadrové zbrane.

Nadácia Ekopolis vyhlásila nové grantové kolo zamerané na občianske aktivity Nadácia Ekopolis vyhlásila nové grantové kolo zamerané na občianske aktivity

11. Oct 2006, Enviroportal

Nadácia Ekopolis, v spolupráci s Centrom pre filatropiu, vyhlasuje nové kolo otvoreného grantového programu Obhajoba občianskych záujmov.

Výzva FAO a WHO pre expertov v oblasti hodnotenia bezpečnosti potravín derivovaných biotechnológiami Výzva FAO a WHO pre expertov v oblasti hodnotenia bezpečnosti potravín derivovaných biotechnológiami

10. Oct 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je národným kontaktným miestom pre styk s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) v súlade s par. 18a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Náleží mu tak povinnosť informovať verejnosť o pripravovaných medzinárodných podujatiach v tejto oblasti.

Európsky parlament a ochrana verejnosti pred toxickými látkami v zdravotníctve Európsky parlament a ochrana verejnosti pred toxickými látkami v zdravotníctve

10. Oct 2006, Enviroportal

Brusel, 4. október 2006 - Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť chce obmedziť používanie toxických chemikálií, ktoré sa nachádzajú v zdravotníckych pomôckach. Poslanci tohto výboru podporili zákaz používania nebezpečných toxických látok, ktoré môžu spôsobovať mutácie a poškodenia hormonálneho a reprodukčného systému.

Priatelia Zeme-SPZ: Nespaľujme odpady doma! Priatelia Zeme-SPZ: Nespaľujme odpady doma!

09. Oct 2006, Enviroportal

Priatelia Zeme SPZ vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila do celoslovenského týždňa aktivít na podporu nespaľovania odpadov v domácnostiach.
Cieľom tejto celoštátnej akcie, ktorá je naplánovaná v týždni od 23. do 29. 10. 2006, je znížiť znečisťovanie životného prostredia toxickými látkami z nezákonného spaľovania odpadov v záhradách či v domácich peciach a zlepšiť informovanosť verejnosti o tomto probléme.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR,  ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku

09. Oct 2006, Enviroportal

V zmysle § 61 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 364/2004 Z. z. sa upravujú povinnosti a práva orgánov štátnej správy a vlastníkov pozemkov, na ktorých dochádza k obmedzeniu bežného obhospodarovania vyplývajúce zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody a krajiny.

Pätnásť rokov Slovenskej inšpekcie životného prostredia Pätnásť rokov Slovenskej inšpekcie životného prostredia

09. Oct 2006, Enviroportal

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je odborný kontrolný orgán, ktorý - podľa zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ako aj miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia a ďalšiu činnosť v rozsahu osobitných predpisov.