Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019.
Bližšie informácie: www.obnovadediny.sk


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 


ISOH zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov SR v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
Viac informácií: www.isoh.gov.sk

Odporúčame z videotéky

Svedkovia európskej klímy v roku 2005 DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Environmentálne záťaže a geologická verejnosť

18.11.2019 - 20.11.2019
VYSOKÉ TATRY – ŠTRBSKÉ PLESO A OKOLIE*

ENVIRO konferencia 2019

19.11.2019 - 19.11.2019
Žilina

Pracovné ponuky v ŽP

Odborný referent vodohospodárstva

8.11.2019,STEFE Trnava, s.r.o.Trnava, Slovensko, ...

VE projektový manažér - medior, Zastupovanie počas MD

4.11.2019,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

18.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum 18.10.2006: Dnes na konferencii Enviro-i-fórum

18. Oct 2006, Enviroportal

Streda 18. október je úvodným dňom konferencie Enviro-i-fórum 2006. Konferenciu organizujú Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Všetky prezentácie prebiehajú v priestoroch auly Technickej univerzity vo Zvolene.

Ochranári sa dohodli s ministrom Izákom na spolupráci pri prevencii proti povodniam Ochranári sa dohodli s ministrom Izákom na spolupráci pri prevencii proti povodniam

18. Oct 2006, Enviroportal

Nehľadať rozpory, ale možnosti spolupráce - s týmto cieľom sa skončilo stretnutie ministra životného prostredia Jaroslava Izáka a Michala Kravčíka, jednej z najvýraznejších osobností environmentálneho hnutia na Slovensku

Ministerstvo životného prostredia SR: Stanovisko k protestom lesoochranárskej organizácie VLK proti vydaným povoleniam na odstrel medveďa hnedého Ministerstvo životného prostredia SR: Stanovisko k protestom lesoochranárskej organizácie VLK proti vydaným povoleniam na odstrel medveďa hnedého

18. Oct 2006, Enviroportal

V tomto roku dostalo Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody a krajiny, 81 žiadostí na usmrtenie 123 jedincov medveďa hnedého. Na základe odporúčania Štátnej ochrany prírody a krajiny povolilo usmrtenie 71 medveďov 52 subjektom, čo namiesto odporúčaných 10 % predstavuje iba 8 % z celkovej populácie. Až 26 subjektom výnimku na usmrtenie medveďa hnedého nepovolilo.

Dnes sa začína konferencia Enviro-i-fórum 2006 Dnes sa začína konferencia Enviro-i-fórum 2006

18. Oct 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene organizujú pod záštitou ministra životného prostredia II. ročník konferencie Enviro-i-fórum. Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní.
Konferencia sa začína dnes 18. októbra 2006 v aule Technickej univerzity vo Zvolene o 13.00.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 4 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 4

18. Oct 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 16. 10. 2006 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 4, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.
SIŽP: Požiadavky na uskladňovanie starých pesticídov spĺňa asi štvrtina skladov SIŽP: Požiadavky na uskladňovanie starých pesticídov spĺňa asi štvrtina skladov

18. Oct 2006, Enviroportal

BRATISLAVA 17. októbra - Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji 147 kontrol skladov starých pesticídov. Inšpektori zistili, že požiadavky na uskladňovanie starých pesticídov spĺňa iba necelá štvrtina skladov.

Pozvánka na 2. ročník konferencie Enviro-i-fórum 2006 Pozvánka na 2. ročník konferencie Enviro-i-fórum 2006

17. Oct 2006, Enviroportal

Konferencia Enviro-i-fórum 2006 sa bude konať v dňoch 18. - 20. októbra 2006 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Na základe pozitívnych ohlasov na 1. ročník konferencie sa organizátori rozhodli pokračovať v jeho organizovaní aj v roku 2006. Cieľ je rovnaký - oboznámiť odbornú verejnosť s existujúcimi informáciami o životnom prostredí a s novinkami v oblasti environmentálnej informatiky.

16. október - Svetový deň výživy 16. október - Svetový deň výživy

17. Oct 2006, Enviroportal

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN/The Food and Agriculture Organization (FAO) oslavuje každoročne 16. október ako Svetový deň výživy. Je to deň vzniku FAO v roku 1945.

Chcete sa dozvedieť, čo je ZeroCarbonCity? Chcete sa dozvedieť, čo je ZeroCarbonCity?

17. Oct 2006, Enviroportal

Máte možnosť sa to dozvedieť na podujatí, ktoré pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s British Counsil 25. a 27. októbra 2006 v sídle agentúry v Banskej Bystrici. pôjde o prezentáciu aktivít medzinárodnej kampane ZeroCarbonCity a ukážok aktivít výchovy pre trvalo udržateľný rozvoj.

Ochranári v 23 krajinách upozornili banky medzinárodnej skupiny UniCredit, aby nefinancovali rizikové ruské reaktory Ochranári v 23 krajinách upozornili banky medzinárodnej skupiny UniCredit, aby nefinancovali rizikové ruské reaktory

16. Oct 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace v piatok 13. októbra zorganizovala symbolický protest pred centrálou UniBanky, ktorá je slovenským členom medzinárodnej finančnej skupiny UniCredit.

Konferencia Enviro-i-fórum 2005: Rok po... Konferencia Enviro-i-fórum 2005: Rok po...

16. Oct 2006, Enviroportal

Od I. ročníka konferencie Enviro-i-fórum, konanej v júni 2005 na Technickej univerzite vo Zvolene, uplynul už viac ako rok. O pár dní - v stredu 18. októbra 2006 - sa vo Zvolene začne jej II. ročník. Pri tejto príležitosti prinášame skúsenosti a poznatky z minuloročnej konferencie tak, ako ich vnímali jej organizátori.