Stať sa svetovým prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050 je najväčšou výzvou a príležitosťou našej doby. Na tento účel Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor, balík opatrení, ktorý by mal občanom a podnikom umožniť využívať výhody udržateľného prechodu. Opatrenia spojené s plánom kľúčových politík sa pohybujú od znižovania emisií cez investície do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu prírodného prostredia Európy. môže byť novou stratégiou rastu EÚ.
Viac informácií: https://eur-lex.europa.eu

 


Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Prvýkrát ale vyšla publikácia v rozšírenej verzii - pribudol napríklad prehľad financovania životného prostredia z programov rôznych rezortov či inštitúcií.

Viac informácií: www.enviroportal.sk


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Klíma a energetika vo voľbách 2020

03.02.2020 - 03.02.2020
Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Cleantechsummit

04.02.2020 - 04.02.2020
Východoslovenská galéria, Košice

Pracovné ponuky v ŽP

Asistent divízie environmentálnych projektov

14.1.2020,DETOX s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, ...

SYRÁR Ekofarma Važec

14.1.2020,PD VažecUrbárska, Važec, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Ochranári demonštrovali pred budapeštianskym parlamentom Ochranári demonštrovali pred budapeštianskym parlamentom

28. Jan 2006, TASR

Budapešť 28. januára (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí dnes v Budapešti vytvorilo živú reťaz okolo maďarského parlamentu, aby tak demonštrovalo proti produkcii geneticky upravených plodín v krajine.

Pripomienkové konanie: Návrh zákona o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka Pripomienkové konanie: Návrh zákona o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

27. Jan 2006, Enviroportal

Hlavným cieľom návrhu zákona predkladaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR, je reakcia na zmeny získané z praktických skúseností pri jeho realizácii v praxi, predovšetkým platobnou agentúrou a zosúladenie s osobitnými predpismi Európskej únie platnými hlavne po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

27. Jan 2006, Enviroportal

Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie nadväzuje na vládou schválenú " Koncepciu využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely".

EnvirOtázniky 2005 - zoznam zapojených žiakov EnvirOtázniky 2005 - zoznam zapojených žiakov

25. Jan 2006, Enviroportal

Do 1. ročníka korešpondenčnej olympiády o životnom prostredí sa zapojilo celkom 1233 žiakov z 332 základných škôl! Enviroportál Vám ponúka ich zoznam.

Pozvánka na vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo Pozvánka na vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo

24. Jan 2006, Enviroportal

AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR - Centrum celoživotného vzdelávania organizuje pre záujemcov vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo. Kurz sa uskutoční v dňoch 6. - 17. marca 2006 v priestoroch Agroinštitútu v Nitre.

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva

23. Jan 2006, Enviroportal

Predmetná vyhláška vychádza z ustanovení § 66 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Pripomienkové konanie: Informácia o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou Pripomienkové konanie: Informácia o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou

20. Jan 2006, Enviroportal

Uznesením vlády SR č. 81/2005 v bode B.3. bolo uložené ministrovi pôdohospodárstva polročne predkladať na rokovanie vlády ( a následne do Národnej rady SR) správu o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri obnove území postihnutých živelnou pohromou.

Rekonštrukcia ČOV v Malackách Rekonštrukcia ČOV v Malackách

20. Jan 2006, Enviroportal

MALACKY, 20. január 2006 - Malacky budú v tomto roku s podporou Európskej únie, štátneho rozpočtu a mestskej pokladnice rekonštruovať čistiareň odpadových vôd. V stredu sa na Záhorí konal workshop, cieľom ktorého bolo prezentovať ciele projektu.

Minister ŽP v Japonsku Minister ŽP v Japonsku

19. Jan 2006, Enviroportal

V dňoch 18. až 20. januára 2006 sa v Tokiu koná Medzinárodná konferencia pre zosuv pôdy. Slovenskú republiku na konferencii zastupuje minister životného prostredia László Miklós.

Analýza a hodnotenie rizík priemyselných havárií Analýza a hodnotenie rizík priemyselných havárií

19. Jan 2006, Enviroportal

Odborné školenie pre obvodné úrady životného prostredia