Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).
Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav

Stiahnite si: Meteorologický časopis

 


Štúdia Breaking the Plastic Wave (Plastový príboj), ktorú vypracoval medzinárodný tím odborníkov, uvádza, že v roku 2040 bude: 
 - 133 miliónov ton plastového odpadu spáleného vo voľnom priestore,
 - 77 miliónov ton odpadu vysypaného na súši a
 - 29 miliónov ton odpadu skončí v mori.

Stiahnite si: Celá štúdia (EN, .pdf, 7,7 MB), Zhrnutie (EN, .pdf, 5 MB)
 


Význam udržateľnej mobility potvrdila aj celosvetová pandémia, ktorá  obmedzila mobilitu obyvateľov, čím sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy. Cieľom Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2020) je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, teda cyklistiky a pešej a verejnej dopravy.

Viac informácií: http://eurotm2020.eurotm.sk/

 

 


Európska environmentálna agentúra vyhlásila ďalší ročník fotografickej súťaže s názvom REDISCOVER Nature. Súťaž je aj príležitosťou pozastaviť sa a uvedomiť si krásu a zázraky prírody. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov EÚ starších ako 18 rokov, prihlásiť sa do nej je možné do 30. septembra. 
Viac informácií: https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/rediscover-nature-2013-tohtorocna-fotograficka
 

 

Odporúčame z videotéky

Starosti a radosti Saltonského mora DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Letné tvorivé dielne

13.08.2020 - 13.08.2020
Slovenské banské múzeum - Starý zámok, Banská Štiavnica

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020

Pracovné ponuky v ŽP

Vedúci poľnohospodárskeho strediska ovocného sadu

11.8.2020,VVISS spol. s r.o.Bratislavský kraj, Slovensko

Vedúci poľnohospodárskeho strediska ovocného sadu

11.8.2020,VVISS spol. s r.o.Trnavský kraj, Slovensko
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Pozvánka na Odpadovú víkendovku Pozvánka na Odpadovú víkendovku

22. Feb 2007, Enviroportal

Pozývame Vás na Odpadovú víkendovku ktorá sa uskutoční 2. až 4. marca 2007 na Zaježovej, Polomoch.

Ministri EÚ zabúdajú, že reforma sa začína doma Ministri EÚ zabúdajú, že reforma sa začína doma

22. Feb 2007, Enviroportal

Brusel/Bratislava 21. februára 2007 - Priatelia Zeme varujú, že Európska únia smeruje k dvojakým štandardom v otázke emisií oxidu uhličitého. Vyplýva to zo stretnutia ministrov životného prostredia štátov EÚ. Tí uznávajú, že vyspelé krajiny musia do roku 2020 znížiť emisie o 30 percent, paradoxne však navrhujú pre EÚ ako celok cieľ 20 percent.

V týchto dňoch prebieha meranie charakteristík snehovej pokrývky V týchto dňoch prebieha meranie charakteristík snehovej pokrývky

22. Feb 2007, Enviroportal

Tatranská Štrba 21. februára (TANAP) - Tento týždeň sa v regióne Vysokých Tatier uskutočňuje meranie charkteristík snehovej pokrývky v zimnom období kvôli zásobám vody v nej. Získané údaje sa využijú pri prognóze jarného topenia snehu a odtoku vody.

Zlato a jeho kyanidové lúhovanie Zlato a jeho kyanidové lúhovanie

22. Feb 2007, Enviroportal

V ostatných rokoch svetová ročná ťažba zlata výrazne vzrástla a v súčasnosti dosahuje 2 500 t. Svetové zásoby zlata sa odhadujú na 89 000 t, z toho približne 40 % je na území Južnej Afriky, ktorá je zároveň jeho najväčším producentom (takmer 14 % svetovej ťažby).

Greenpeace: Tretia výhra odporcov GMO Greenpeace: Tretia výhra odporcov GMO

22. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 21. februára (Greenpeace) - Európska komisia už po tretí krát prehrala hlasovanie o národných zákazoch pestovania GM plodín v členských krajinách EÚ.

Dostanú sa Baťove urbanistické celky do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva? Dostanú sa Baťove urbanistické celky do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva?

21. Feb 2007, Enviroportal

Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom. Príklad Baťových miest v krajinách Vyšehradskej štvorky- to je názov projektu, sponzorovaného Medzinárodným vyšehradským fondom, ktorý sa aktuálne spracoval na pôde Spolku architektov Slovenska. Analyzovalo sa sedem pôvodných Baťových miest: Zruč nad Sázavou a Sezimovo Ústí (CZ), Mártfü (HU), Chelmek a Krapkowice - Otment (PL) a Partizánske a Svit (SK).

Kotolňa na spaľovanie slamy v Hrušove Kotolňa na spaľovanie slamy v Hrušove

21. Feb 2007, Enviroportal

Téma využívania miestne dostupných a obnoviteľných zdrojov biomasy v menších i väčších tepelných hospodárstvach sa stáva zaujímavou hlavne pre ekonomicky slabšie sídla a regióny.

SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka

21. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 20. februára 2007 (SIŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je nielen odborným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty v životnom prostredí, ale vykonáva tiež miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) dostala inšpekcia aj povoľovacie kompetencie.

Štefan Ladislav Endlicher - slovenský botanik európskeho významu Štefan Ladislav Endlicher - slovenský botanik európskeho významu

20. Feb 2007, Enviroportal

Medzi najvýznamnejších európskych botanikov 19. storočia, ktorých život a dielo je nerozlučne späté so Slovenskom, nesporne môžeme zaradiť aj Štefana Ladislava Endlichera, rodáka z Bratislavy. Koncom marca si pripomenieme výročie jeho úmrtia.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na marec 2007 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na marec 2007

20. Feb 2007, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac marec 2007.

Rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo Rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo

20. Feb 2007, Enviroportal

V dňoch 18. až 20. februára 2007 v poľskej obci Ząb neďaleko Zakopaného prebieha 16. rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo. Skupina pracuje v rámci slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.