Súčasťou aktuálneho čísla Meteorologického časopisu je aj článok zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení (13. 3. – 13. 4. 2020).
Autori: J. Beňo, D. Štefánik, Slovenský hydrometeorologický ústav

Stiahnite si: Meteorologický časopis

 


Štúdia Breaking the Plastic Wave (Plastový príboj), ktorú vypracoval medzinárodný tím odborníkov, uvádza, že v roku 2040 bude: 
 - 133 miliónov ton plastového odpadu spáleného vo voľnom priestore,
 - 77 miliónov ton odpadu vysypaného na súši a
 - 29 miliónov ton odpadu skončí v mori.

Stiahnite si: Celá štúdia (EN, .pdf, 7,7 MB), Zhrnutie (EN, .pdf, 5 MB)
 


Význam udržateľnej mobility potvrdila aj celosvetová pandémia, ktorá  obmedzila mobilitu obyvateľov, čím sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia z dopravy. Cieľom Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2020) je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, teda cyklistiky a pešej a verejnej dopravy.

Viac informácií: http://eurotm2020.eurotm.sk/

 

 


Európska environmentálna agentúra vyhlásila ďalší ročník fotografickej súťaže s názvom REDISCOVER Nature. Súťaž je aj príležitosťou pozastaviť sa a uvedomiť si krásu a zázraky prírody. Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov EÚ starších ako 18 rokov, prihlásiť sa do nej je možné do 30. septembra. 
Viac informácií: https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/rediscover-nature-2013-tohtorocna-fotograficka
 

 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Letná škola: Ekonomika v kruhu

10.08.2020 - 14.08.2020

Víkend otvorených parkov a záhrad

10.10.2020 - 11.10.2020

Pracovné ponuky v ŽP

DSP Expert v biochemickom priemysle! (Downstream processing)

7.8.2020,AuJob s.r.o., Personálna agentúraBanská Bystrica, Slovensko, ...

Odborník pre životné prostredie/ Právnik

7.8.2020,ENVI-PAK, a.s.ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava - Ružinov, Slovensko
Ďalšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďalšie výzvy

Kotolňa na spaľovanie slamy v Hrušove Kotolňa na spaľovanie slamy v Hrušove

21. Feb 2007, Enviroportal

Téma využívania miestne dostupných a obnoviteľných zdrojov biomasy v menších i väčších tepelných hospodárstvach sa stáva zaujímavou hlavne pre ekonomicky slabšie sídla a regióny.

SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka

21. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 20. februára 2007 (SIŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je nielen odborným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty v životnom prostredí, ale vykonáva tiež miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) dostala inšpekcia aj povoľovacie kompetencie.

Štefan Ladislav Endlicher - slovenský botanik európskeho významu Štefan Ladislav Endlicher - slovenský botanik európskeho významu

20. Feb 2007, Enviroportal

Medzi najvýznamnejších európskych botanikov 19. storočia, ktorých život a dielo je nerozlučne späté so Slovenskom, nesporne môžeme zaradiť aj Štefana Ladislava Endlichera, rodáka z Bratislavy. Koncom marca si pripomenieme výročie jeho úmrtia.

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na marec 2007 Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na marec 2007

20. Feb 2007, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac marec 2007.

Rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo Rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo

20. Feb 2007, Enviroportal

V dňoch 18. až 20. februára 2007 v poľskej obci Ząb neďaleko Zakopaného prebieha 16. rokovanie slovensko-poľskej pracovnej skupiny pre ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo. Skupina pracuje v rámci slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.

Dusičnany v pitných vodách a zdravie detskej populácie Dusičnany v pitných vodách a zdravie detskej populácie

20. Feb 2007, Enviroportal

Vyhovujúca úroveň zásobovania obyvateľstva pitnou vodou predstavuje jedno z najvýznamnejších opatrení na ochranu zdravia ľudí a charakterizuje životnú úroveň krajiny.

Biomasa ako perspektívny zdroj energie sa využíva minimálne Biomasa ako perspektívny zdroj energie sa využíva minimálne

19. Feb 2007, Enviroportal

Poniky 2. febrára (Priatelia Zeme-CEPA) - Podľa organizácií Priatelia Zeme-CEPA a Za Matku Zem je energetické využitie biomasy najsľubnejší zdroj výroby tepla a elektrickej energie na Slovensku. Aj podľa Ministerstva hospodárstva SR je potenciál biomasy v súčasnosti využitý iba na 11%.

V roku 2007 vznikne vďaka nadácii EKOPOLIS 19 zelených oáz V roku 2007 vznikne vďaka nadácii EKOPOLIS 19 zelených oáz

19. Feb 2007, Enviroportal

Správna rada Nadácie Ekopolis schválila finančnú podporu pre vybratých 19 projektov v rámci programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila nadácia v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft koncom roka 2006.

Ekopolis podporí projekty na zlepšenie životného prostredia Ekopolis podporí projekty na zlepšenie životného prostredia

19. Feb 2007, Enviroportal

Nadácia EKOPOLIS má niekoľko programov, v rámci ktorých podporuje projekty na zlepšenie životného prostredia. Jedným z nich je aj program Ľudia pre stromy. V 1. ročníku programu Ľudia pre stromy v roku 2006 bolo podporených 20 projektov v celkovej hodnote 1 300 000 korún. Výsledkom je takmer 6 800 vysadených stromov a kríkov, 19 zachránených vzácnych stromov a 19 obnovených zelených plôch škôl, škôlok, sídlisk či iných verejných priestorov po celom Slovensku.

Inšpektori ochrany ovzdušia zistili porušenie zákona pri tretine kontrol Inšpektori ochrany ovzdušia zistili porušenie zákona pri tretine kontrol

19. Feb 2007, Enviroportal

Bratislava 16. februára 2007 (SIŽP) - Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 400 kontrol, pričom porušenie zákona o ovzduší zistili pri 131 kontrolách, čo je približne tretina z vykonaných kontrol. Za porušenie právnych predpisov uložili 127 pokút vo výške 2 622 000 Sk a 129 opatrení na nápravu nedostatkov.

Masky pre planétu Zem Masky pre planétu Zem

19. Feb 2007, Enviroportal

Banská Bystrica 14. februára (VEOLIA) - "Som maska, ktorá sa zrodila v Indonézii na ostrove Borneo a viem zaháňať zlých duchov... Som dúhový had, ktorý stvoril svet."...toto sú ukážky z príbehov, prostredníctvom ktorých budú deti z celého sveta objavovať históriu odvekého vzťahu človek-príroda v originálnej medzinárodnej súťaži Maska pre planétu Zem.