Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019.
Bližšie informácie: www.obnovadediny.sk


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 


ISOH zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov SR v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
Viac informácií: www.isoh.gov.sk

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

ENVIRO konferencia 2019

19.11.2019 - 19.11.2019
Žilina

Deň odpadového hospodárstva 2019

21.11.2019 - 21.11.2019
Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27

Pracovné ponuky v ŽP

VE projektový manažér - medior, Zastupovanie počas MD

4.11.2019,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, ...

VE projektový manažér junior, Zastupovanie počas MD

7.11.2019,Cloetta Slovakia s.r.o.Ulica Zeppelina 5, Levice, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

ProEnviro 2006 ProEnviro 2006

08. Nov 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a propagácie v Banskej Bystrici, pripravila aj v tomto školskom roku pre školy celoslovenské environmentálne programy. Prvým z nich je program ProEnviro, II. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou.

Ťažba zlata v Kremnici Ťažba zlata v Kremnici

08. Nov 2006, Enviroportal

V piatok 3. novembra 2006 navštívil minister životného prostredia Jaroslav Izák spolu s predsedom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jánom Slabým Kremnicu. Na rokovaniach so zástupcami investora, mestského zastupiteľstva a občianskeho združenia sa oboznámili so stanoviskami k projektu plánovanej ťažby zlata.

Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 4. stretnutí strán Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, Bonn, Nemecko, 20. - 22. novembra 2006 Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 4. stretnutí strán Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, Bonn, Nemecko, 20. - 22. novembra 2006

08. Nov 2006, Enviroportal

Materiál sa predkladá vo väzbe na vykonávanie Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (ďalej len "Dohovor") ako iniciatívny materiál, s cieľom schválenia účasti delegácie Slovenskej republiky na 4. stretnutí strán Dohovoru, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. - 22. novembra 2006 v Bonne, vládou Slovenskej republiky.

Greenpeace: Ťažba uránu je rizikový projekt, o ktorom treba hovoriť už teraz Greenpeace: Ťažba uránu je rizikový projekt, o ktorom treba hovoriť už teraz

08. Nov 2006, Enviroportal

Ochranári upozorňujú verejnosť na mediálne hry investora a na platenú PR kampaň v prospech ťažby uránu a zlata.

Stopa človeka priveľká pre prírodu Stopa človeka priveľká pre prírodu

07. Nov 2006, Enviroportal

Podľa najnovšej správy celosvetovej ochranárskej organizácie WWF z októbra tohoto roku - WWF Living Planet Report 2006, stopa, ktorú zanecháva človek v ekologickom systéme Zeme, začína byť pre modrú planétu priveľká.

Program obnovy dediny už 9 rokov prispieva k rozvoju vidieka Program obnovy dediny už 9 rokov prispieva k rozvoju vidieka

06. Nov 2006, Enviroportal

Slovensko je podľa charakteristík Európskej únie nesporne vidieckou krajinou. Z 2 884 sídiel tvoria sídla vidieckeho typu až 95,3 % a iba 4,7 % mestá. Rozvoj vidieka predstavuje preto neodškriepiteľne významný prvok v celkovom rozvoji krajiny.

Zmena podnebia: Informačná kampaň Európskej komisie pre školy - súťaž Zmena podnebia: Informačná kampaň Európskej komisie pre školy - súťaž

06. Nov 2006, Enviroportal

Zmena podnebia je vo vašich rukách je názov informačnej kampane Európskej komisie, ktorá už od mája prebieha vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Kampaň vyzýva občanov k tomu, aby v záujme dosiahnutia podstatného zníženia emisií skleníkových plynov zmenili aspoň v malej miere svoje každodenné zvyky.

Navštívte 5. ročník medzinárodnej výstavy kameňopriemyslu a geológie KAMENÁR Navštívte 5. ročník medzinárodnej výstavy kameňopriemyslu a geológie KAMENÁR

06. Nov 2006, Enviroportal

Pod záštitou MŽP SR sa uskutoční v dňoch od 16. - 18. novembra 2006 v priestoroch Výstaviska TMM, a. s. Trenčín 5. ročník medzinárodnej výstavy kameňopriemyslu a geológie KAMENÁR.

Štátne lesy TANAPu obnovili značkovanie na 115 kilometroch turistických chodníkov Štátne lesy TANAPu obnovili značkovanie na 115 kilometroch turistických chodníkov

03. Nov 2006, Enviroportal

V národnom parku pribudli nové premostenia, smerovníky a odpočívadlá. Počas letných mesiacov tohto roka sa pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu v spolupráci s pracovníkmi ochranných obvodov Štátnych lesov TANAPu postarali o bežnú údržbu viac ako 237 km značkovaných turistických chodníkov na území Tatranského národného parku.

18 európskych mimovládnych organizácií zo 14 krajín EÚ vyzýva Lidl, aby predával potraviny bez pesticídov 18 európskych mimovládnych organizácií zo 14 krajín EÚ vyzýva Lidl, aby predával potraviny bez pesticídov

03. Nov 2006, Enviroportal

31. 10. 2006 požiadalo v spoločnom otvorenom liste 18 mimovládnych organizácií zo 14 európskych krajín riaditeľstvo obchodného reťazeca Lidl o zásadné zníženie predaja potravín obsahujúcich zostatky pesticídov a zvyšovanie predaja ekologických a Fair Traide výrobkov vo všetkých európskych predajniach.

Greenpeace: Petíciu proti tažbe uránu podpísalo už takmer 16 000 občanov! Greenpeace: Petíciu proti tažbe uránu podpísalo už takmer 16 000 občanov!

03. Nov 2006, Enviroportal

Environmentálne organizácie Greenpeace a Sosna včera odovzdali ministerstvu životného prostredia 15 705 podpisov pod petíciou Stop uránu na Jahodnej. Ochranári žiadajú od MŽP SR úplné a podrobné posúdenie vplyvov plánovanej ťažby uránu na Jahodnej, ešte pred určením dobývacieho priestoru.