Stať sa svetovým prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050 je najväčšou výzvou a príležitosťou našej doby. Na tento účel Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor, balík opatrení, ktorý by mal občanom a podnikom umožniť využívať výhody udržateľného prechodu. Opatrenia spojené s plánom kľúčových politík sa pohybujú od znižovania emisií cez investície do špičkového výskumu a inovácií až po ochranu prírodného prostredia Európy. môže byť novou stratégiou rastu EÚ.
Viac informácií: https://eur-lex.europa.eu

 


Aj tento rok vydalo Ministerstvo životného prostredia so Slovenskou agentúrou životného prostredia Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Prvýkrát ale vyšla publikácia v rozšírenej verzii - pribudol napríklad prehľad financovania životného prostredia z programov rôznych rezortov či inštitúcií.

Viac informácií: www.enviroportal.sk


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Klíma a energetika vo voľbách 2020

03.02.2020 - 03.02.2020
Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Cleantechsummit

04.02.2020 - 04.02.2020
Východoslovenská galéria, Košice

Pracovné ponuky v ŽP

Asistent divízie environmentálnych projektov

14.1.2020,DETOX s.r.o.Banská Bystrica, Slovensko, ...

SYRÁR Ekofarma Važec

14.1.2020,PD VažecUrbárska, Važec, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne... Pripomienkové konanie: Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne...

28. Feb 2006, Enviroportal

Zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o obaloch") nadobudol účinnosť 1. januára 2003. Zákon o obaloch splnomocňuje v ustanovení § 7 ods. 10 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné a výšku zálohy za ne a výšku zálohy za zálohované, opakovane použiteľné obaly.

Banskobystrická prírodovedná expozícia má od januára 2006 nové ozvučenie Banskobystrická prírodovedná expozícia má od januára 2006 nové ozvučenie

28. Feb 2006, Enviroportal

Stála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea je umiestnená v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici-Radvani. Od januára 2006 sa jej návštevníci môžu tešiť z nového ozvučenia, ktoré dodalo expozícii nový rozmer.

V Prírodovednom múzeu v Bratislave otvorili novú expozíciu ZÁZRAK PRÍRODY V Prírodovednom múzeu v Bratislave otvorili novú expozíciu ZÁZRAK PRÍRODY

28. Feb 2006, Enviroportal

Dňa 27. februára 2006 bola v Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave slávnostne otvorená nová expozícia pod názvom ZÁZRAK PRÍRODY - Biodiverzita Zeme a OBJAVOVŇA.

Dohovor z Espoo má 15 rokov Dohovor z Espoo má 15 rokov

27. Feb 2006, Enviroportal

V sobotu 25. februára 2006 sme si pripomenuli 15. výročie prijatia medzinárodného Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorý je známy aj pod názvom Dohovor z Espoo.

Plán SMOPaJ na marec 2006 Plán SMOPaJ na marec 2006

27. Feb 2006, Enviroportal

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na marec 2006.
SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004 Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004

24. Feb 2006, Enviroportal

Vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky uznesením č. 1084 z 10. novembra 2004 zabezpečiť splnenie úlohy B. 6. "po schválení legislatívneho zámeru návrhu zákona o transformácii Lesov Slovenskej republiky š.p. v Národnej rade SR, vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o transformácii Lesov Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica na akciovú spoločnosť" a B.7 "do prerokovania a schválenia osobitného zákona, ktorým sa zriadi štátna akciová spoločnosť Lesy Slovenskej republiky zastaviť proces transformácie a reštrukturalizácie Lesov Slovenskej republiky, š. p.".

Čo je vtáčia chrípka? Čo je vtáčia chrípka?

22. Feb 2006, Enviroportal

Čo je vtáčia chrípka? Existuje riziko nakazenia ľudí vírusom vtáčej chrípky? Ako je vírus odolný? Ako sa nákaza prenáša? Aké sú klinické príznaky ochorenia? Aká je možnosť ochrany pred nakazením? Na tieto otázky sa pokúsi odpovedať nasledovný materiál.

Vtáčia chrípka pravdepodobne dorazila už aj na Slovensko Vtáčia chrípka pravdepodobne dorazila už aj na Slovensko

21. Feb 2006, Enviroportal

Referenčné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene večer 20. februára 2006 vyslovilo podozrenie na prítomnosť vírusu vtáčej chrípky v prípade dvoch vzoriek pochádzajúcich z voľne žijúcich vtákov, ktoré sa našli na južnom Slovensku.

Plán ostatných podujatí Slovenského banského múzea v roku 2006 Plán ostatných podujatí Slovenského banského múzea v roku 2006

20. Feb 2006, Enviroportal

Prinášame Vám prehľad ostatných podujatí, ktoré na rok 2006 pripravuje Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

Vyšlo šieste číslo Enviromagazínu 2005 Vyšlo šieste číslo Enviromagazínu 2005

17. Feb 2006, Enviroportal

Časopis Enviromagazín č. 6/2005 je v predaji a k dispozícii na Slovenskej agentúre životného prostredia a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

ENVIROFOTO ENVIROFOTO

17. Feb 2006, Enviroportal

ENVIROFOTO je fotografická súťaž určená žiakom a študentom základných škôl, špeciálnych základných škôl a stredných škôl Malokarpatského regiónu, ktorú vyhlasuje Stredisko environmentálnej výchovy Harmónia-Modra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.