Konferencia o zmene klímy (COP 25) sa bude konať 2. až 13. decembra v Madride. Po minuloročnej dohode o implementácii usmernení Parížskej dohody na COP 24 v Poľsku je kľúčovým cieľom dokončenie niekoľkých záležitostí týkajúcich sa úplnej funkcionalizácie Parížskej dohody o zmene klímy.
Viac informácií: https://unfccc.int/cop25


 


Slovenská asociácia pre elektromobilitu predstavila prvý slovenský podcast o elektromobilite – Na Plný Prúd – s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sa venujú všetkým informáciám, praktickým radám, ale aj mýtom a predsudkom, ktoré o elektromobilite kolujú. V jednotlivých epizódach vysvetľujú, ako fungujú elektrické autá, aká infraštruktúra je k nim potrebná či ako fungujú batérie. Podcasty objasňujú aj rôzne mýty a fakty o tomto novom spôsobe ekologickej dopravy.
Zdroj: Na Plný Prúd

 


ISOH zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike, je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či medzinárodnými záväzkov SR v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a poskytuje základné štatistické údaje a prehľady.
Viac informácií: www.isoh.gov.sk

Odporúčame z videotéky

Sachalin:Ťažba alebo zánik? DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy

06.02.2020 - 06.02.2020
Brusel, Belgicko

Pracovné ponuky v ŽP

Laborant & Administrátor výroby

9.12.2019,Poľnohospodárske družstvo "Ďumbier"Podkoreňová, Brezno, Slovensko, ...

Trainee program pre absolventov škôl technického zamerania

10.12.2019,SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, Slovensko, ...
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Europarlament žiada väčšiu ochranu zvierat Europarlament žiada väčšiu ochranu zvierat

21. Dec 2006, Enviroportal

"Každá činnosť v oblasti ochrany zvierat musí vychádzať zo zásady, že sú to cítiace bytosti, ktorých špecifické potreby je nevyhnutné vziať do úvahy", uvádza sa v uznesení, ktoré europoslanci schválili veľkou väčšinou hlasov (565 za, 29 proti, 15 sa hlasovania zdržalo) začiatkom októbra. Cieľom je vyslať signál o potrebe väčšej ochrany zvierat.

O čom sa hovorilo na rokovaní rady ministrov EU pre životné prostredie O čom sa hovorilo na rokovaní rady ministrov EU pre životné prostredie

21. Dec 2006, Enviroportal

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš viedol slovenskú delegáciu na rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie. Jednou z tém pondelňajšieho rokovania v Bruseli boli rozhodnutia o zrušení dočasného zákazu používania a predaja dvoch typov geneticky modifikovanej kukurice v Rakúsku.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka

20. Dec 2006, Enviroportal

Predložený návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiakov Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiakov

20. Dec 2006, Enviroportal

Predložený návrh novely nariadenia vlády SR vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Priatelia Zeme-SPZ: REACH - síce nažive, ale v kritickom stave Priatelia Zeme-SPZ: REACH - síce nažive, ale v kritickom stave

20. Dec 2006, Enviroportal

Európsky parlament schválil minulý týždeň v Štrasburgu novú legislatívu REACH zameranú na kontrolu chemikálií v Európskej únii. Podľa Priateľov Zeme-SPZ je však táto právna úprava nedostatočná a stále poskytuje priestor na manipuláciu zo strany chemického priemyslu.

Priatelia Zeme-SPZ: Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach Priatelia Zeme-SPZ: Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach

19. Dec 2006, Enviroportal

BRATISLAVA, 19. 12. 2006 - Priatelia Zeme SPZ oceňujú postoj ministra životného prostredia Jaroslava Izáka, ktorý potvrdil, že proces posudzovania vplyvov ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach bude úplný a bez obmedzení. Urobil tak počas včerajšieho stretnutia na Ministerstve životného prostredia, o ktoré požiadali tri mimovládne environmentálne organizácie: Priatelia Zeme SPZ, Sosna a Greenpeace.

Európsky parlament k zákazu predaja ortuťových zariadení Európsky parlament k zákazu predaja ortuťových zariadení

19. Dec 2006, Enviroportal

Európsky parlament schválil v polovici novembra správu, ktorou podporil Európskou komisiou navrhovaný zákaz predaja niektorých meracích zariadení obsahujúcich ortuť, keďže jej emisie vážne ohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie. Europoslanci však napriek očakávaniam neprijali kompromis dohodnutý s Radou a namiesto toho schválili viacero pozmeňujúcich návrhov. Legislatívny proces sa tak nekončí a smernica ešte nemôže vstúpiť do platnosti.

Krídla nad mestom alebo Vzrušujúci a zábavný let za poznaním Krídla nad mestom alebo Vzrušujúci a zábavný let za poznaním

19. Dec 2006, Enviroportal

I. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2005 priniesol aj niekoľko zaujímavých ohlasov od ocenených účastníkov súťaže. Dnes prinášame jeden z nich.

Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5 Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5

18. Dec 2006, Enviroportal

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 15. 12. 2006 zverejnený Vestník MŽP SR, ročník XIV, 2006, čiastka 5, základný publikačný nástroj MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy v rezorte MŽP SR slúžiaci pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.

Ako sa meria ekologická stopa? Ako sa meria ekologická stopa?

18. Dec 2006, Enviroportal

Každý z nás za sebou necháva stopy. Zanechávajú ich ľudia aj zvieratá. Niektorí malé stôpky, iný väčšie stupaje. V blate, na snehu, na trávniku ale aj na životnom prostredí. To, akú ekologickú stopu za sebou zanechávajú žiaci 1. stupňa základnej školy, sme boli zisťovať v novebri tohto školského roku v Základnej škole v Riečke pri Banskej Bystrici.

II. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2006 pozná svojich víťazov II. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2006 pozná svojich víťazov

18. Dec 2006, Enviroportal


Slávnostné vyhlásenie výsledkov II. ročníka súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro 2006 v jednotlivých kategóriách a odovzdávanie cien sa uskutočnilo v stredu 29. novembra 2006 o 10.00 hodine vo Velkej zasadačkovej miestnosti v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici na Tajovského ulici 28.